آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب : پیش بینی

بایگانی برچسب : پیش بینی

کاربرد مدل های سری زمانی به منظور تعیین روند پارامترهای اقلیمی در آینده در راستای مدیریت منابع آب

چکیده در نتیجه نقش مهم پارامترهای اقل یمی از جمله تابش، دما، بارش و در نهایت تبخیر در مدیریت منابع آب، در این مطالعه به منظور پیش بینی به کار گرفته شد . بدین منظور پس از بررسی داده های اقلیمی از نظر نرمال بودن آزمون ARIMA پارامترهای اقلیمی مدل ... ادامه مطلب »

استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه سازی جریان رودخانه و پیش بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری های زمانی

استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه سازی جریان رودخانه و پیش بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری های زمانی رضا جاویدی صباغیان ١ – محمدباقر شریفی ٢ ١ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس شرکت مهندسین rezajs_civil_eng@yahoo.com مشاور طوس آب ٢ mbsharif@ferdowsi.um.ac.ir عضو هیأت ... ادامه مطلب »

بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی

مقاله ۶، دوره ۱۰، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۲  اصل مقاله (۷۶۵ K) نویسندگان دکتر احمد مدرس؛ زهرا دیانتی دیلمی* چکیده هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی آتی واحدهای اقتصادی را در محیط ایران پیش بینی کرد. با توجه به ادبیات نظری و ... ادامه مطلب »

استفاده از تحلیل‌ سری زمانی در تعیین زمان تأخیر رواناب در حوضه جهان‌بین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان ۱ سید یحیی میرزایی؛ ۲ منوچهر چیت‌سازان؛ ۳ رحیم چینی‌پرداز ۱کارشناس ارشد آب‌شناسی سازمان آب و برق خوزستان ۲دانشیار بخش زمین‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ۳دانشیار بخش آمار دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده یکی از مسائل مهم در مطالعات هیدرولوژی حوضه‌ها، تعیین زمان تأخیر حوضه ... ادامه مطلب »

رگرسیون (خطی، چندگانه، لجستیک، سری زمانی)

رگرسیون خطی ساده: در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم، به طوری بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم، تعیین کرد. با فرض آنکه رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه ... ادامه مطلب »

تحلیل رگرسیونی

تحلیل رگرسیون چند متغییری روش تحلیل نیرومندی است که در انواع مسایل می توان از آن استفاده کرد و در تحقیقات جامعه شناسی، روانشناختی، اقتصادی و … کاربرد دارد. از آن در متغیرهای پیوسته و متغیرهای طبقه ای استفاده می شود و آن را می توان با دو متغییر مستقل، ... ادامه مطلب »

رگرسیون لجستیک چیست؟/آموزش کابردها و چگونگی محاسبه با spss

برای انجام تحلیل رگرسیون خطی، متغیر وابسته باید کمی و در سطح سنجش فاصله ای / نسبی باشد. اما گاهی اوقات اتفاق می افتد که متغبر وابسته تحقیق در مقیاس فاصله ای / نسبی نبوده و مقیاس آن به صورت اسمی ( دو وجهی یا چند وجهی ) است. حال، ... ادامه مطلب »

رگرسیون ناپارامتری چیست؟

دو بخش اصلی رگرسیون در آمار وجود دارد : پارامتری و ناپارامتری. در رگرسیون پارامتری نوع ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل شناخته شده است، اما ممکن است پارامترها مقادیری را شامل شوند که ناشناخته بوده و صلاحیت برآورد مجموعهء داده ها را نداشته باشند. برای مثال یک خط ... ادامه مطلب »

رگرسیون خطی ساده و چندگانه با R

رگرسیون خطی ساده فرض کنید ۲ بردار y و x به حجم n وجود دارد و به نظر می‌رسد که بین این دو نمونه رابطه‌ای خطی وجود دارد. با استفاده از تابع ()lm رگرسیون موجود بین این ۲ بردار را بدست می‌آوریم. بطور مثال فرض کنید دو بردار x و y زیر موجودند: ... ادامه مطلب »