آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب : ناپارامتری

بایگانی برچسب : ناپارامتری

آزمون علامت/مقایسه میانگین دو جامعه به صورت ناپارامتریک

در بسیاری از تحقیقات آزمایشی مایل به ارزیابی وضعیت یک متغیر در حالات متفاوت می با شیم. مانند ارزیابی میزان مسئولیت پذیری افراد قبل و بعد از یک دوره ی آموزشی. این چنین نمونه هایی در آمار، نمونه های وابسته نامیده می شوند. حال این متغیر(مسئولیت پذیری) می تواند در ... ادامه مطلب »

فرمول ضریب همبستگی اسپیرمن و کاربرد آن

ضریب همبستگی اسپیرمن که در اوایل دهه ۱۹۰۰ توسط چارلز اسپرمن ابداع گردیده است زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که داده ها به صورت رتبه ای متوالی نا پیوسته باشد و یا اینکه مقادیر اصلی به رتبه تبدیل شوند. در صورتی که داده ها با مقیاس فاصله ای یا نسبی ... ادامه مطلب »

مقدمات رگرسیون ناپارامتری

تحلیل رگرسیون ناپارامتری، رگرسیون بدون فرض خطی می باشد. هدف رگرسیون ناپارامتری پهنه وسیعی از هموار سازی می باشد که ارتباط بین دو متغیر در نمودار پرا کنش، تحلیل رگر سیون چند گانه و مدلهای رگرسیونی کلی را دربردارد. ( برای مثال رگرسیون لجستیک ناپاراتی برای یک متغیر پاسخ دو ... ادامه مطلب »

آزمون ناپارامتری دو نمونه‎ی وابسته(آزمون ویلکاکسون)

چنانچه در یک تحقیق هدف مقایسه یک متغیر در دو وضعیت متفاوت باشد و فرضیه ی نرمال بودن برای هر یک از دو گروه مورد نظر برقرار نباشد، از آزمون های ناپارامتری مانند آزمون علامت، ویلکاکسون و مک نمار می توان استفاده نمود. آزمون ویلکاکسون که در ادامه به معرفی ... ادامه مطلب »

آزمون علامت

آزمون علامت (به انگلیسی: Sign test)‏ از انواع آزمونهای آماری غیرپارامتری است و هنگامی به کار برده می‌شود که نمونه‌های جفت (مثل زن و شوهر و یا خانه‌های فرد و زوج و غیره) مورد نظر باشد. زیرا در این آزمون یافته‌ها به صورت جفت جفت بررسی می‌شوند و اندازه مقادیر ... ادامه مطلب »