آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب : متغیرهای مستقل

بایگانی برچسب : متغیرهای مستقل

رگرسیون (خطی، چندگانه، لجستیک، سری زمانی)

رگرسیون خطی ساده: در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم، به طوری بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم، تعیین کرد. با فرض آنکه رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه ... ادامه مطلب »

تحلیل کواریانس یا آنکوا

آزمون تحلیل کواریانس ANCOVA: در تحلیل واریانس یک راهه(ANOVA) متغیرهای مستقل کمّی می توانند به عنوان متغیرهای کمکی درنظر گرفته شوند. در این صورت این طرحها به عنوان تحلیل کواریانس در نظر گرفته می شوند. از تحلیل کوواریانس به عنوان یک کنترل آماری نام برده می شود. این تحلیل ترکیبی ... ادامه مطلب »

تحلیل رگرسیونی

تحلیل رگرسیون چند متغییری روش تحلیل نیرومندی است که در انواع مسایل می توان از آن استفاده کرد و در تحقیقات جامعه شناسی، روانشناختی، اقتصادی و … کاربرد دارد. از آن در متغیرهای پیوسته و متغیرهای طبقه ای استفاده می شود و آن را می توان با دو متغییر مستقل، ... ادامه مطلب »

رگرسیون لجستیک چیست؟/آموزش کابردها و چگونگی محاسبه با spss

برای انجام تحلیل رگرسیون خطی، متغیر وابسته باید کمی و در سطح سنجش فاصله ای / نسبی باشد. اما گاهی اوقات اتفاق می افتد که متغبر وابسته تحقیق در مقیاس فاصله ای / نسبی نبوده و مقیاس آن به صورت اسمی ( دو وجهی یا چند وجهی ) است. حال، ... ادامه مطلب »

رگرسیون ناپارامتری چیست؟

دو بخش اصلی رگرسیون در آمار وجود دارد : پارامتری و ناپارامتری. در رگرسیون پارامتری نوع ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل شناخته شده است، اما ممکن است پارامترها مقادیری را شامل شوند که ناشناخته بوده و صلاحیت برآورد مجموعهء داده ها را نداشته باشند. برای مثال یک خط ... ادامه مطلب »

رگرسیون خطی ساده و چندگانه با R

رگرسیون خطی ساده فرض کنید ۲ بردار y و x به حجم n وجود دارد و به نظر می‌رسد که بین این دو نمونه رابطه‌ای خطی وجود دارد. با استفاده از تابع ()lm رگرسیون موجود بین این ۲ بردار را بدست می‌آوریم. بطور مثال فرض کنید دو بردار x و y زیر موجودند: ... ادامه مطلب »

کلیات رگرسیون خطی ساده

توضیحات یکی از پرکاربردترین روش های آماری در علوم مختلف، اجرای انواع روش های رگرسیون برای تعیین رابطه ی بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل می باشد. متغیر وابسته، پاسخ و متغیرهای مستقل، متغیرهای توضیحی نیز نامیده می شوند. اجرای یک مدل رگرسیونی با تعریف مدل ... ادامه مطلب »

محاسبه رگرسیون غیر خطی در SPSS

رگرسیون غیر خطی به الگوریتم هایی که برای تطبیق توابع غیر خطی تصادفی بر روی داده های گرد آوری شده مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در اینجا هدف برازش تصادفی یکی از ۲۱ تابع مندرج در جدول ۱ بر روی داده های گردآوری شده جهت رسیدن به حداکثر ... ادامه مطلب »

رگرسیون پارامتری و ناپارامتری

تحلیل رگرسیون فن و تکنیکی آماری برای بررسی و به مدل در آوردن ارتباط بین متغیرهاست . کاربردهای رگرسیون متعدد است . و تقریباً در هر زمینه ای از جمله مهندسی ، فیزیک ، اقتصاد ، مدیریت ، علوم زیستی و بیولوژی و علوم اجتماعی صورت می پذیرد . در حقیقت ... ادامه مطلب »

مقدمات رگرسیون ناپارامتری

تحلیل رگرسیون ناپارامتری، رگرسیون بدون فرض خطی می باشد. هدف رگرسیون ناپارامتری پهنه وسیعی از هموار سازی می باشد که ارتباط بین دو متغیر در نمودار پرا کنش، تحلیل رگر سیون چند گانه و مدلهای رگرسیونی کلی را دربردارد. ( برای مثال رگرسیون لجستیک ناپاراتی برای یک متغیر پاسخ دو ... ادامه مطلب »