آخرین خبرها
خانه / معادلات ساختاری

معادلات ساختاری

اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری

یکی از مفاهیم اساسی که در آمار کاربردی در سطح متوسط وجود دارد اثر انتقالهای جمع پذیر و ضرب پذیر در K ضرب شود میانگین اعداد در همان K فهرستی از اعداد است یعنی اگر هر یک از اعداد یک فهرست در مقدار ثابت ضرب خواهد شد. نکته این است ... ادامه مطلب »

معرفی نرم افزارهای مرتبط با مبحث SEM

در میان نرم افزارهای مختلف آماری، تعدادی از این نرم افزارها در مبحث معادلات ساختاری بیش از سایرین کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرند.  LISREL اولین نرم افزاری است که به منظور مدل سازی در مبحث معادلات ساختاری طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. این نرم افزار ... ادامه مطلب »

معادلات ساختاری(SEM)

مدل معادلات ساختاری و یا به طور اختصار SEM که مخفف (Structural Equational Modeling) می باشد از روشهای جدید آماری و یکی از قویترین روش های تجزیه و تحلیل چندمتغیره است که برخی هم به آن تحلیل ساختاری کواریانس، الگوسازی علی و لیزرل اطلاق میکنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیرهای ... ادامه مطلب »

مدل سازی معادلات ساختاری چیست؟

عنوان وبلاگ : دفتر تحلیل آماری خوارزمی منبع : دفتر تحلیل آماری خوارزمی در این بخش یک فایل آموزشی مختصر و مفید در ارتباط با معرفی رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری قرار دادیم. این فایل مروری بر کاربردها، مبانی، پیش شرط ها و ملاحظات و همچنین نرم افزارهای رایج در ... ادامه مطلب »

مدل معادلات ساختاری

نوشته شده توسط: محمدحسین ضرغامی روش تحلیل داده ها برای موقعیت های مربوط به علم فیزیک که در آن رابطه ی تجربی یبین یک متغییر وابسته مشاهده شده و یک متغییر مستقل دستکاری شده مورد نظر است و در موقعیت های پژوهش زیستی که در آنها ارگانیسم ها به گونه ... ادامه مطلب »

حجم نمونه مورد نیاز برای معادلات ساختاری و یک راه حل کار با داده های ناکافی

حجم منطقی گروه نمونه: بر پایه پیشنهاد جمیز استیونس در نظر گرفتن پانزده مورد برای هر متغیر پیش بین در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد، یک قاعده سرانگشتی خوب به شمار می آید. چون SEM در برخی جنبه ها کاملا مرتبط با رگرسیون چند متغیری است، ... ادامه مطلب »

فلسفه مدل یابی معادلات ساختاری و لیزرل– lisrel

واحدهای درسی در آمار کاربردی بیشتر دانشگاه ها به ندرت از تحلیل کمترین مجذورات معمولی داده های حاصل از آزمایش های کنترل شده، مقایسه گروهی، یا مطالعات همبستگی و پیش بینی ساده تجاوز می کند. این گونه روش ها، بر روی هم، تحلیل رگرسیون را به وجود می آورد و ... ادامه مطلب »

فلسفه مدل یابی معادلات ساختاری و لیزرل lisrel

واحدهای درسی در آمار کاربردی بیشتر دانشگاه ها به ندرت از تحلیل کمترین مجذورات معمولی داده های حاصل از آزمایش های کنترل شده، مقایسه گروهی، یا مطالعات همبستگی و پیش بینی ساده تجاوز می کند. این گونه روش ها، بر روی هم، تحلیل رگرسیون را به وجود می آورد و ... ادامه مطلب »

کتاب های موجود در زمینه ی مدل معادلات ساختاری

آذر، عادل و همکاران. (۱۳۹۱). مدل سازی مسیری-ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم افزار اسمارت پی ال اس. تهران: نگاه دانش. آربروکل، جیمزال. (۱۳۹۰). راهنمای جامع ایموس ۶٫ ترجمه کیومرث زرافشانی و مرضیه کشاورز. تهران: دانشگاه رازی. ابارشی، احمد و حسینی، یعقوب. (۱۳۹۱). مدل سازی معادلات ساختاری. تهران: جامعه شناسان. استفان ... ادامه مطلب »

مدل معادلات ساختاری چیست؟

مدل معادلات ساختاری (SEM)، مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر را آزمون کمی می کند و رابطه ی بین متغیرهای مشاهده شده را نشان می دهد. به طور اخص تر، مدل هایی که فرض می کنند چطور مجموعه ای از متغیرها یک سازه را تعریف می کند و ... ادامه مطلب »