آخرین خبرها
خانه / آزمون علامت

آزمون علامت

آزمون علامت/مقایسه میانگین دو جامعه به صورت ناپارامتریک

در بسیاری از تحقیقات آزمایشی مایل به ارزیابی وضعیت یک متغیر در حالات متفاوت می با شیم. مانند ارزیابی میزان مسئولیت پذیری افراد قبل و بعد از یک دوره ی آموزشی. این چنین نمونه هایی در آمار، نمونه های وابسته نامیده می شوند. حال این متغیر(مسئولیت پذیری) می تواند در ... ادامه مطلب »

آزمون علامت

آزمون علامت (به انگلیسی: Sign test)‏ از انواع آزمونهای آماری غیرپارامتری است و هنگامی به کار برده می‌شود که نمونه‌های جفت (مثل زن و شوهر و یا خانه‌های فرد و زوج و غیره) مورد نظر باشد. زیرا در این آزمون یافته‌ها به صورت جفت جفت بررسی می‌شوند و اندازه مقادیر ... ادامه مطلب »