آخرین خبرها
خانه / اندازه های تکراری

اندازه های تکراری

درباره آزمون فریدمن

این آزمون همتای ناپارامتری آزمون اندازه‎های مکرر یک طرفه است. زمانی که بیش از دو نمونه‎ی وابسته داشته باشیم و فرضیات آزمون اندازه‎های مکرر یک طرفه برقرار نباشند از این آزمون استفاده می‎کنیم. در این آزمون فرضیات مورد نظر مانند نرمال بودن توزیع، برابری واریانس ها و پیوسته بودن مقیاس ... ادامه مطلب »

طرح اندازه های تکراری(Repeated Measure)

اندازه های تکراری عبارتند از اندازه های یک متغیر مشخص برای هر مشاهده در چند وضعیت مختلف. طرحی که به بررسی این اندازه ها می پردازد، به «طرح اندازه های تکراری(مکرر)»  معروف است. این طرح حالت تعمیم یافته آزمون مقایسه زوجی است؛ با این تفاوت که بجای مقایسه یک گروه ... ادامه مطلب »