آخرین خبرها
خانه / تحلیل رگرسیون (برگه 2)

تحلیل رگرسیون

تحلیل ممیزی

تحلیل ممیزی در سال ۱۹۳۶ توسط فیشر معرفی شد. این روش تکنیکی چند متغیری است که با جدا کردن مجموعه های متمایز اشیا یا مشاهدات و با تخصیص دادن اشیا یا مشاهدات جدید به دسته های تعریف شده قبلی سر و کار دارد. در تحلیل تمایز تمامی متغیر های مستقل ... ادامه مطلب »

تحلیل تشخیصی

نظریه آغازین مربوط به آنالیز تشخیصی به دهه ۱۹۳۰ و آثار آماردان انگلیسی کارل پیرسون و دیگران در زمینه فواصل گروه ها و یا ضرایب تشابه نژادی بر می گردد. به طور خاص این تکنیک اولین بار توسط فیشر در سال ۱۹۳۶ ابداع شد و بر پایه روش شناسی مورد ... ادامه مطلب »

رگرسیون کاذب ( ساختگی) چیست؟

نویسنده: عبدالرسول خان احمدی سریهای زمانی، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی هستند. در تحقیقات همواره چنین فرض می کنیم که سری زمانی مانا است و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون های آماری متعارفی که اساس آن ها بر پایه t، ... ادامه مطلب »

رگرسیون و طرح آزمایش ها در R

همانطوریکه می دانید نرم افزار رایگان R  با نرم افزار SPLUS   در برنامه نویسی  شبیه هستند از این رو کتاب راهنمای زیر که برای رگرسیون و طرح آزمایشها برای نرم افزار R  نوشته شده است؛  از ویژگی این کتابچه لاتین ۲۱۳ صفحه ای آموزش نرم افزار به انظمام مطالب درسی ... ادامه مطلب »

رگرسیون چندگانه یا رگرسیون چند متغیره؟

اگر چه بسیاری این قرارداد نامگذاری را رعایت نمی کنند: رگرسیون چندگانه نوعا به مدلهای رگرسیون با یک متغیر وابسته و دو متغیر پیشگو یا بیشتر اطلاق میشود. در مقابل، در رگرسیون چندمتغیره متغیرهای وابسته چندگانه و هر تعداد متغیر مستقل وجود دارد. لازم به ذکر چنانچه بیش از یک ... ادامه مطلب »

هم‌خطی چندگانه

در اقتصادسنجی همخطی چندگانه زمانی اتفاق می افتد که دو یا بیش از دو متغیر توضیح دهنده (مستقل) در یک رگرسیون چندمتغیره نسبت به یکدیگر از همبستگی بالایی برخوردار باشند. منظور از همبستگی در اینجا وجود یک ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل است . بسته به شدت همبستگی بین متغیرهای ... ادامه مطلب »

محاسبه رگرسیون غیر خطی(Nonlinear Regression) در SPSS

نويسنده: دکتر امیر علم بیگی موضوع: آمار  رگرسیون غیر خطی به الگوریتم هایی که برای تطبیق توابع غیر خطی تصادفی بر روی داده های گرد آوری شده مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در اینجا هدف برازش تصادفی یکی از ۲۱ تابع مندرج در جدول ۱ بر روی داده های ... ادامه مطلب »

رگرسيون لجستيك (Logistic Regression)

در مباحث مرتبط با مدلهاي رگرسيوني، زماني كه متغير پاسخ دو حالتي باشد، استفاده از روشهاي معمول رگرسيون خطي با مشكلاتي مواجه خواهد بود. ممكن است مقادير پيش بيني شده، بي معني بوده، در عمل تفسير پذير نباشند. امكان قياس مقادير پيش بيني با يكديگر وجود ندارد.۳پذيره هاي اوليه رگرسيون ... ادامه مطلب »

تفاوت بین رگرسیون چندگانه و چندمتغیره

اگر چه بسیاری این قرارداد نامگذاری را رعایت نمی کنند: رگرسیون چندگانه نوعا به مدلهای رگرسیون با یک متغیر وابسته و دو متغیر پیشگو یا بیشتر اطلاق میشود. در مقابل، در رگرسیون چندمتغیره متغیرهای وابسته چندگانه و هر تعداد متغیر مستقل وجود دارد. لازم به ذکر چنانچه بیش از یک ... ادامه مطلب »

رگرسیون پارامتری یا ناپارامتری

رگرسیون در لغت به معنی بازگشت می باشد و در اصطلاح کاربردی یعنی پی بردن به رفتار یک متغیر به کمک رفتار متغیر دیگر در آمار رگرسیون یعنی یک نوع رابطه یا تابع ریاضی که بین متغیر وابسته از یک سو y و متغیرهای مستقل از سوی دیگر برقرار می ... ادامه مطلب »