آخرین خبرها
خانه / احتمال و متغییر تصادفی

احتمال و متغییر تصادفی

مدل های تغییر رژیم مارکف و کاربردهای آنها

این مدل ها دسته ای خاص از رده مدل های رگرسیونی آستانه ای هستند که با تکیه بر ویژگی مارکفی فرآیندهای تصادفی، احتمال ایستایی و یا تغییر وضعیت اقتصادی را از یک رژیم به رژیم دیگر سنجش می نمایند. ماتریس احتمال بدست آمده ماتریس احتمال انتقال مدل تغییر رژیم مارکف نامیده می شود. ... ادامه مطلب »

مقیاس بندی چند بعدی

مقیاس بندی چند بعدی یک تکنیک اکتشافی است، اکتشاف خصیصه های نهان در داده ها. مقیاس بندی چند بعدی را میتوان هم خانواده روش هایی همچون تحلیل عناصر اصلی، تحلیل عاملی و یا تحلیل خوشه ای دانست. با این حال، مقیاس بندی چند بعدی تفاوتها و مزیت هایی نیز دارد. ... ادامه مطلب »

استنباط بیزی

تخمین بیزین یا استنباط بیزی (به فرانسوی: Inférence bayésienne) یک چهارچوب برای فرمول بندی مشکلات استنباطی آماری است که یک روش«جمع پذیر» است، از تبدیل ریاضی و تخصیص ضرایب مختلف به داده‌ها استفاده می‌کند. درایتون(Drayton). (1978) در مقدمه‌ای که به منظور معرفی استفاده از روش بیزین در فراتحلیل برای مسائل ... ادامه مطلب »

احتمالات بیزی

احتمالات بیزی استدلال بیزی روشی بر پایه احتمالات برای استنتاج کردن است. اساس این روش بر این اصل استوار است که برای هر کمیتی یک توزیع احتمال وجود دارد که با مشاهده یک داده جدید و استدلال در مورد توزیع احتمال آن میتوان تصمیمات بهینه ای اتخاذ کرد. این قضیه ... ادامه مطلب »

توان آماری

توان یک آزمون آماری احتمال رد کردن فرض صفر اشتباه می‌باشد (احتمال آنکه تست آماری مرتکب خطای نوع دوم نشود). هر چه توان یک تست بیشتر باشد احتمال وقوع خطای نوع دوم کمتر خواهد بود. محققان همیشه نگران این بوده اند که نکند فرضیه صفر را رد کنند در حالی ... ادامه مطلب »

آمار باثبات

آمار باثبات راهی برای دستیابی به روش‌های پایه آماری است به طوری که برآورها تحت تأثیر مقادیر نامتعارف بسیار بزرگ یا بسیار کوچک قرار نگیرد. معرفی آمار باثبات در جستجوی بدست آوردن روش‌هایی آماری است که تحت تاثیر داده‌های انحرافی در نمونه یا داده‌های نامتعارف نسبت به فرضیات مدل، قرار ... ادامه مطلب »

آماره بسنده

آمارهٔ بسنده (به انگلیسی: Sufficient Statistic) برای یک پارامتر، آماره‌ای است از داده که تمام اطلاعات موردنیاز برای تخمین آن پارامتر را دربر دارد. به بیان دیگر، گوییم آماره‌ای بسنده‌است اگر دانستن آن ما را از داشتن تمام نمونه‌ها برای تخمین پارامترهای توزیع نمونه‌ها بی‌نیاز سازد. به عنوان مثال، در ... ادامه مطلب »

خانواده نمایی

در آمار و احتمال، خانواده نمایی گروه مهمی از توزیع‌های احتمالی است که دارای ویژگی‌های مشترکی هستند و در قالب خاصی قرار می‌گیرند. این قالب مشترک برای سهولت در اعمال ریاضی، درک بهتر و کلیت بخشیدن به مسائل مفید است. ایدهٔ خانواده نمایی اولین بار توسط پیتمن، دارمویس و کوپمن ... ادامه مطلب »

کارایی (آمار)

در آمار، اصطلاح کارایی (به انگلیسی: Efficiency) جهت مقایسه کارایی روش‌های آماری به کار می‌رود. به ویژه، کارایی میزان بهینگی یک برآوردگر، طراحی آزمایش یا آزمون فرض را می‌سنجد. یک روش با کارایی بالا تعداد نمونه های کمتری نیاز دارد تا سطح مشخصی از دقت را داشته‌باشد. تعریف ریاضی کارایی ... ادامه مطلب »

برآوردگر سازگار

درآمار، دنباله ای از برآوردگر ها برای پارامتر θ۰ سازگار نامیده می شوند (یا سازگاری مجانبی) اگر این دنباله در احتمال به θ۰ همگرا شود. این بدین معناست که توزیع های برآوردگر ها بیشتر و بیشتر در نزدیکی مقدار واقعی آن پارامتری که تخمین زده می شود، متمرکز شوند. در ... ادامه مطلب »