آخرین خبرها
خانه / آزمونهای پارامتری

آزمونهای پارامتری

روشهای پارامتری و ناپارامتری

یادآوری آمار در علوم اجتماعی متغیر ها را بر پایه تعداد و نوع تفاوت بین مقادیری که به خود می گیرند می توان طبقه بندی کرد. در پایه ای دیگر از متغیرها که معمولا مقادیر بیشتری نسبت به متغیرهای اسمی به خود می گیرند. دسته ای دیگر ازمتغیرها معمولا مقادیر ... ادامه مطلب »

تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها٬ تکنیک‌های رایج در علوم انسانی

تحلیل آماری٬ آزمون‌ فرضیه های آماری و نوشتن گزارش تحلیل در علوم انسانی فرآیندی است که فعالیت‌های  نسبتا مشابهی دارد. در این تصویر٬ این رویه و تکنیک‌های رایج تحلیل به نمایش گذاشته شده است.  کار تحلیل٬ بعد ورود داده‌ها و اعتبارسنجی آماری (در صورت نیاز) با تحلیل توصیفی داده‌ها آغاز می‌شود ... ادامه مطلب »

چند آزمون آماری و کاربرد آن ها

آزمون خطای استاندارد میانگین آزمون z – آزمون خطای استاندارد میانگین یکی از آزمون‌های آمار است که برای ارزیابی میزان همقوارگی یا یکسان بودن و یکسان نبودن (به انگلیسی: Goodness of fit)‏ میانگین نمونه‌ای و میانگین جامعه به کار می‌رود. ادامه مطلب »