آخرین خبرها
خانه / آزمونهای ناپارامتری

آزمونهای ناپارامتری

معرفی انواع مشهور آزمونهای ناپارامتریک آماری

آزمون ویلکاکسون این آزمون از آزمونهای ناپارامتری است که برای ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبه ای به کار می‌رود. همچون آزمون مک نمار، این آزمون نیز مناسب طرحهای ماقبل و مابعد است (یک نمونه در دو موقعیت مختلف)، و یا دو نمونه که از یک جامعه باشند. ... ادامه مطلب »

روشهای پارامتری و ناپارامتری

یادآوری آمار در علوم اجتماعی متغیر ها را بر پایه تعداد و نوع تفاوت بین مقادیری که به خود می گیرند می توان طبقه بندی کرد. در پایه ای دیگر از متغیرها که معمولا مقادیر بیشتری نسبت به متغیرهای اسمی به خود می گیرند. دسته ای دیگر ازمتغیرها معمولا مقادیر ... ادامه مطلب »

آزمون های ناپارامتری برای دو گروه وابسته

  برای آزمون فرضیه های تفاوتی ناپارامتری برای دو گروه وابسته، سه آزمون وجود دارد که هر یک برای مقیاس خاصی به کار می روند: ۱-  آزمون مک نمار (McNemar Test) ۲-  آزمون علامت یا نشانه (Sign Test) ۳-  آزمون ویل کاکسون (Wilcoxon Test) ادامه مطلب »

آزمون های پارامتریک (parametric tests)

آزمون های پارامتریک، آزمون های استنباطی هستند که توان آماری بالا و قدرت پرداختن به داده های جمع آوری شده در طرح های پیچیده را دارند. آنها بیشتر فرض می گیرند که داده ها توزیع طبیعی داشته و نمونه ها واریانس مساوی دارند. آزمون های استنباطی غیرپارامتری، روندهایی می باشند ... ادامه مطلب »