آخرین خبرها
خانه / آزمون من ویتنی

آزمون من ویتنی

آزمون ناپارامتری دو نمونه‎ی مستقل

با استفاده از این آزمون بررسی می‎کنیم که آیا دو نمونه مستقل از جوامعی با توزیع یکسان آمده اند یا اینکه توزیع آنها متفاوت است. این آزمون هم ارز با آزمون t گروه‎های مستقل است. این آزمون برای مقایسه میانگین‎های دو جامعه مستقل زمانی که داده ها به صورت رتبه ... ادامه مطلب »

آزمون من ویتنی در spss

آزمون یومان ویتنی یک آزمون ناپارامتری است که به بررسی تفاوت بین دو گروه مستقل در خصوص یک متغیر دارای داده های رتبه ای یا ترتیبی می پردازد. در واقع این آزمون معادل ناپارامتری آزمونt مستقل است.، اما با این تفاوت که آزمون t از نوع پارامتری و داده های ... ادامه مطلب »