آخرین خبرها
خانه / آمار استنباطی

آمار استنباطی

معنی ارزش پی، p value

بضی از دانشجویان در مورد ارزش پی p value و همچنین مقدار خطای نوع اول یا a آلفا سوال می پرسند. در آزمون معناداری آماری ارزش پی یک مقدر احتمال به شمار می رود. احتمال که نشان می دهد مقادیر مشاهده شده که به صورت تجربی از طریق داده ها ... ادامه مطلب »

تفسیر ازمون های آماری

 با توجه به تجربیات چند سال محصلی متوجه شده ام تفسیر آزمون های آماری برای بسیاری از دانشجویان حتی در مقاطع تکمیلی با اشکال مواجه است. لذا بخشی از تفسیر آزمون های آماری که استخراج شده از یک پرسشنامه است بر روی پایگاه قرار می دهم. امید وارم مثمر ثمر ... ادامه مطلب »

تحلیل ثانویه

روش تحقیق با موضوع تحلیل ثانویه با منابع کمی در فضای مجازی رو به رو است به همین دلیل با این موضوع نوشتار زیر که ترجمه ای از Boslaugh, S. (2007) می باشد در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.  تحلیل ثانویه به معنای استفاده از روش آمار ی جدید جهت ... ادامه مطلب »

درجه آزادی

دستیابی به مفهوم درجه آزادی بدون استفاده از ریاضیات تا اندازه ای دشوار است.واژه ی آزادی در عبارت «درجه آزادی» بر آزادی یک عدد در زمینهء داشتن هر مقدار دلخواهی اشاره دارد. اگر از ما بخواهند که، بدون هر محدودیتی، دو عدد را انتخاب کنیم، هر دو عدد آزادی تغییر ... ادامه مطلب »

خلاصه ای از معرفی آمار توصیفی و استنباطی

هنجار آزمون: تعریف هنجار اگر برای تفسیر نمرۀ یک دانش آموز آن نمره را با میانه یا میانگین نمرۀ بک گروه مرجع مقایسه کنیم به آن گروه مرجع گروه هنجار می گویند.گروه مرجع از کسانی تشکیل می یابد که به گونه ای شبیه به دانش آموز مورد نظر هستند. بنابراین، فایدۀ ... ادامه مطلب »

انتخاب صحیح آزمون آماری

آیا قصد دارید تحقیقی را انجام دهید؟ و یا اینکه در حال مطالعه یک تحقیق می باشید؟ چگونه میتوانید از صحت روش تجزیه و تحلیل داده ها اطمینان حاصل فرمائید؟ شاخه های مختلف علوم برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های مختلفی مانند روش های ذیل استفاده می ... ادامه مطلب »

انواع روشهای آمار توصیفی و استنباطی (پارامتریک وناپارامتریک)

۱٫ آمار استنباطي و آمار توصيفي در يک پژوهش جهت بررسي و توصيف ويژگيهاي عمومي پاسخ دهندگان از روش هاي موجود در آمار توصيفي مانند جداول توزيع فراواني، در صد فراواني، درصد فراواني تجمعي و ميانگين استفاده ميگردد. بنابراين هدف آمار توصيفي يا descriptive محاسبه پارامترهاي جامعه با استفاده از ... ادامه مطلب »

همه چیز درباره آمار استنباطی

مفاهیم و ابزارهای آماری به صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرایند اکثر تحقیقات را شامل می‌شوند. نقش این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آنها در گروه‌های مختلف، توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تعمیم یافته‌های حاصل از مطالعه، مشاهده کرد. بنابراین در تحقیق رفتاری، ... ادامه مطلب »

توزیع نرمال و رسم نمودار آن

توزیع نرمال (Normal Distribution) به طور معمول متغیرها و صفات در طبیعت از توزیع نرمال تبعیت می کنند، این گفته یعنی آنکه اگر نمودار توزیع فراوانی یک صفت را رسم کنیم یعنی روی محور عرضی فراوانی آن صفت و روی محور طولی مقادیر مختلف آن صفت را درج نمائیم شکلی ... ادامه مطلب »

منحنی توزیع نرمال

توزیع فراوانی توزیع نرمال به ازای واریانس های مختلف توزیع نرمال ، یکی از مهمترین توزیع ها در نظریه احتمال است. و کاربردهای بسیاری در علم فیزیک و مهندسی دارد.این توزیع توسط کارل فریدریش گاوس در رابطه با کاربرد روش کمترین مربعات در آمارگیری کشف شد.فرمول آن بر حسب ،دو ... ادامه مطلب »