آخرین خبرها
خانه / توزیع های آماری (برگه 4)

توزیع های آماری

توزیع چندجمله ای

در نظریه احتمالات, توزیع چند جمله‌ای یا (به انگلیسی: multinomial distribution)‏ تعمیم توزیع دوجمله‌ای است. در واقع در این توزیع به ازای n آزمایش تصادفی و مستقل، k نتیجه هرکدام با احتمال بروز مشخص ثابت بروز می‌کنند. در واقع توزیع چند جمله‌ای احتمال بروز هرگونه ترکیبی از n برآمد تصادفی ... ادامه مطلب »

توزیع لگ نرمال

توزیع لگ نرمال، در آمار و احتمال، توزیعی است که لگاریتم طبیعی آن دارای توزیع نرمال با پارامترهای و می‌باشد. به عبارت دیگر اگر X متغیری با توزیع نرمال باشد، آنگاه دارای توزیع لگ نرمال است.     پارامترها ‫تکیه‌گاه تابع چگالی احتمال تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف) میانگین میانه مُد ... ادامه مطلب »

توزیع رایلی

توزیع ریلی یا رایلی (به انگلیسی: Rayleigh distribution)‏ معمولاً در مواردی مشاهده می‌شود که متغیری دارای دو عضو بوده که هر دو دارای توزیع نرمال با واریانس مشابه بوده و از هم مستقل باشند. بطور مثال می‌توان سرعت باد که دارای دو مؤلفه (در جهت شرقی−غربی و شمالی−جنوبی) می‌باشد را ... ادامه مطلب »

توزیع وایبل(وایبول)

توزیع وایبول یکی از توزیع‌های احتمالاتی پیوسته است. اگر چه این توزیع اولین بار توسط دانشمند فرانسوی فرچه در سال ۱۹۲۷ شناخته شد و سپس رزین و راملر در سال ۱۹۳۳ از آن برای توصیف توزیع اندازه ذرات بهره بردند، اما نام آن برگرفته از نام والدی وایبول است که ... ادامه مطلب »

توزیع پارتو

توزیع پارتو توزیع احتمالی توانی است که بسیاری از پدیده‌های اجتماعی، علمی، ژئوفیزیکی و اکچوئری را توصیف می‌کند. این توزیع به یاد اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو نامیده شده است. در خارج از رشته اقتصاد، گاه آن را توزیع بردفورد نیز می‌نامند. پارتو پارامترها مکان (حقیقی) شکل (حقیقی) ‫تکیه‌گاه تابع چگالی ... ادامه مطلب »

توزیع اف(فیشر)

ویژگی های توزیع فیشر در جدول زیر ارائه شده است:   اِف یا فیشر−اِسنِدکُر پارامترها درجات آزادی ‫تکیه‌گاه تابع چگالی احتمال تابع توزیع تجمعی‫ (سی‌دی‌اف) میانگین برای میانه مُد برای واریانس برای چولگی برای کشیدگی انتروپی ‫تابع مولد گشتاور (ام‌جی‌اف) تابع مشخصه درجه آزادی چیست؟ درجه آزادی یکی از مفاهیم ... ادامه مطلب »

توزیع تی-استودنت

در هنگام تعیین تقریبی میانگین نمونه‌های برداشته شده از یک متغیر تصادفی، توزیع تی-استودنت (به انگلیسی: Student’s t-distribution)‏ مطرح می‌شود. این توزیع اساس آزمونی به نام «تست تی» است که مقدار اطمینان از تفاوت دو متغیر تصادفی را از روی نمونه‌هایشان اعلام می‌کند. آزمون تی استیودنت آزمون تی-استیودنت (به انگلیسی: ... ادامه مطلب »

توزیع بتا

توزیع بتا پریم توزیعی احتمالی است که برای اعداد حقیقی بزرگتر از ۰ تعریف می‌شود و دارای دو پارامتر و است. تابع توزیع احتمال آن: است که تابع بتا است. این توزیع با نام توزیع بتای نوع دوم نیز شناخته می‌شود . بتا پارامترها شکل (حقیقی) شکل (حقیقی) ‫تکیه‌گاه تابع ... ادامه مطلب »

توزیع گاما

توزیع گاما یکی از توزیع‌های احتمالی پیوسته است ‫و دارای دو پارامتر مقیاس θ، و پارامتر شکل k می‌باشد. اگر k عددی طبیعی باشد آنگاه توزیع گاما معادل است با مجموع k متغیر تصادفی با توزیع نمایی با پارمتر . تابع چگالی احتمال: ‫که ‫در آن تابع گاما، θ پارامتر ... ادامه مطلب »