آخرین خبرها
خانه / آمارتوصیفی

آمارتوصیفی

داده پرت

اغلب دانشجویان و محققین رشته آمار و سایر رشته ها وقتی در مواجهه با تحقیقاتی که جنبه کاربردی دارند و به نوعی برای بررسی اهداف آن ها نیاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها مبتنی بر روش های آمار توصیفی یا استنباطی می باشد، قرار می گیرند، به ... ادامه مطلب »

خلاصه ای از معرفی آمار توصیفی و استنباطی

هنجار آزمون: تعریف هنجار اگر برای تفسیر نمرۀ یک دانش آموز آن نمره را با میانه یا میانگین نمرۀ بک گروه مرجع مقایسه کنیم به آن گروه مرجع گروه هنجار می گویند.گروه مرجع از کسانی تشکیل می یابد که به گونه ای شبیه به دانش آموز مورد نظر هستند. بنابراین، فایدۀ ... ادامه مطلب »

آمار توصیفی وارائه داده ها

تهیه کننده : عبدالامیر کربلایی منبع : سایت راسخون، http://rasekhoon.net همانطور که می دانید فصل چهارم پایان نامه های علوم انسانی و نیز بخش مهمی از مقالات و طرحهای پژوهشی مربوط به بخش آمار و تجزیه و تحلیل داده است. آمار توصیفی یک از دو بخش مهم ارزیابی و تحلیل ... ادامه مطلب »

نمودارهای نواری یا strip plot

این نمودارها از طریق نرم افزار آر (R) قابل ترسیم اند. در این نمودار ها مقادیر به صورت مربع در یک خط راست نشان داده می شوند. برای بررسی همگنی داده ها و سایر کار بردهای دیگر استفاده می شود. این نمودارها برای زمانی که تعداد داده ها کم اند ... ادامه مطلب »

اصطلاحات نمودارهای آماری

می‌توان انواع و اقسام نمودارها را به طور خلاصه در سه دسته جا داد: خطی، ستونی و دایره‌ای. انواع دیگری نیز وجود دارند ولی مبنای هر کدام از آنها نیز بیش و کم در قالب یکی از سه دسته قرار گرفته است. برای مثال نمودار تصویری(مصور) از تصاویر اشخاص و ... ادامه مطلب »

انواع روشهای آمار توصیفی و استنباطی (پارامتریک وناپارامتریک)

۱٫ آمار استنباطي و آمار توصيفي در يک پژوهش جهت بررسي و توصيف ويژگيهاي عمومي پاسخ دهندگان از روش هاي موجود در آمار توصيفي مانند جداول توزيع فراواني، در صد فراواني، درصد فراواني تجمعي و ميانگين استفاده ميگردد. بنابراين هدف آمار توصيفي يا descriptive محاسبه پارامترهاي جامعه با استفاده از ... ادامه مطلب »

نمودار پارتو

تاریخچه  در سال ۱۸۹۷ ویلفرد پارتو اقتصاددان ایتالیای۱۸۴۸-۱۹۲۳ فرمولی ارائه کرد که نشان می داد توزیع درآمد ناهموار است. او درآمد فردی را روی محور افقی و جمعیت رابر روی محور عمودی نشان داد و دریافت که تعداد اندکی از مردم دارای درآمد زیاد و اکثرافراد جامعه دارای درآمد اندکی ... ادامه مطلب »

آمار توصیفی

موضوع آمار توصیفی (Descriptive statistics) تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبهٔ مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعهٔ مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده ... ادامه مطلب »

مد یا نما در آمار

در آمار، به مقداری که بیشترین بار (تکرار) در یک داده آماری اتفاق افتد مُد گویند. مد نوعی سنجش گرایش به مرکز است. این اصطلاح هم در احتمالات برای یک توزیع احتمالی و هم در آمار برای یک مجموعه داده آماری نمونه‌برداری شده استفاده می‌گردد. کلمه مد از زبان فرانسه ... ادامه مطلب »

انواع میانگین

در مطالعه توزیع یک جامعه آماری مقدار نماینده که اندازه‌ها در اطراف آن توزیع شده‌اند را مقدار مرکزی می‌نامند و هر معیار عددی را که معرف مرکز مجموعه داده‌ها باشد، معیار گرایش به مرکز می‌نامند. میانگین و میانه از متداولترین معیارهای گرایش به مرکز هستند. انواع میانگین در ریاضیات و ... ادامه مطلب »