آخرین خبرها
خانه / آزمون دوجمله ای

آزمون دوجمله ای

بخت و نسبت بخت (شانس و نسبت شانس، Odds, Odds ratio)

بخت تاریخچه بخت به بازی های قمار و آمار بر می گردد. در آمار بخت نشان دهنده ی درستنمایی رخداد یک واقعه است. در واقع بخت مخالف، درستنمایی این که یک واقعه رخ ندهد را بیان می کند. مثلا اگر در یک مجموعه بازی قمار یک فرد ۱۰ بار ببرد ... ادامه مطلب »

آزمون مقایسه نسبت موفقیت دو جامعه

این آزمون برای مقایسه نسبتی از افراد که دارای ویژگی مشخصی هستند در دو جامعه ی متفاوت استفاده می شود . در این آزمون برای تقریب توزیع دوجمله ای به وسیله ی توزیع نرمال فرض می شود که اندازه ی نمونه در هر دو جامعه به اندازه ی کافی بزرگ ... ادامه مطلب »

آزمون ناپارامتریک دوجمله‌ای٬ تست فرضیه توصیفی

 هدف آزمون دوجمله‌ای  binomial یک آزمون ناپارامتری می‌باشد که در آن بر مبنای یک مقدار یا مشخصه٬ به بررسی موفقیت و شکست پرداخته می‌شود. منظور از موفقیت و شکست٬ وجود یا عدم وجود یک متغیر در جامعه مورد بررسی می‌باشد. برای نمونه٬ محققی درصدد است میزان رضایت مشتریان یک بانک ... ادامه مطلب »