آخرین خبرها
خانه / آزمون تحلیل واریانس

آزمون تحلیل واریانس

تحلیل واریانس ANOVA و کاربردهای آن

برای مقایسه میانگین اثرات یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته براساس طرح های آزمایشی مختلف، روش های آماری متعددی مانند آزمون t و آزمون تحلیل واریانس تک متغیری ANOVA بکار گرفته می شود. اما در حالتی که بیش از یک متغیر وابسته مدنظر قرار دارد، با توجه ... ادامه مطلب »

آزمون تحلیل واریانس فیشر در spss

در بسیاری از پروژه های تحقیقی می خواهیم اثر یک عمل را بر یک صفت آماری بررسی کنیم آزمون فیشر به این منظور استفاده می شود که یک آزمون پارامتری است مثلا اثر یک روش تدریس بر نمره آزمون یکی از شاخصهای آماری میانگین یک صفت آماری است که برای ... ادامه مطلب »

آزمون اف، آزمون آنالیز واریانس

آزمون اف یا آزمون F یا آزمون آنالیز واریانس (به انگلیسی: ANOVA)‏ تعمیم یافته آزمون t است و برای ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن دو جامعه و یا چند جامعه به کار برده می‌شود. آزمون آنووا به آزمون مقایسه میانگین دو جامعه با استفاده از توزیع T شباهت دارد.در این ... ادامه مطلب »

آزمون تحلیل واریانس٬ مقایسه چند جامعه مستقل

۱٫هدف آزمون تحلیل واریانس ( آنووا ANOVA)  یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه  پرداخته می‌شود. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با چند  حالت سرو کار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود. برای نمونه٬ محققی می‌خواهد عملکرد شعلی کارکنان را بر مبنای ... ادامه مطلب »