آخرین خبرها
خانه / نرم افزار STATA

نرم افزار STATA

تعیین کارایی مدل Effect Size در آزمون تحلیل واریانس One-way Anova با نرم افزار STATA

تحلیل قدرت یا تعیین کارایی اصطلاحی عمومی است که به فرآیند تعیین حجم نمونه برای مطالعات تحقیقاتی اشاره دارد. مفهوم واقعی این عمل به احتمال تشخیص درست اثر ات در صورت وجود اشاره دارد. این فرایند با سادگی آنچه غالب افراد درباره آن تصور می کنند نیست و نیازمند پیش ... ادامه مطلب »

آموزش نحوه محاسبه تابع دو جمله ای اصلاح شده( Exact Logistic) در نرم افزار Stata

هنگامی که متغیر وابسته یک متغیر گسسته و دو بعدی باشد، برای پیش بینی ابعاد آن باید از روش رگرسیون دو جمله ای استفاده کرد. این روش رگرسیونی به حجم نمونه حساس است. روش اصلاح شده رگرسیون لجستیک یا دو جمله ای برای رفع این ضعف طراحی شده است. نرم ... ادامه مطلب »