آخرین خبرها
خانه / سفارش انجام تحلیل های اقتصادسنجی

سفارش انجام تحلیل های اقتصادسنجی

انجام تحلیل های اقتصادسنجی

استفاده از روشها و تحلیل های اقتصادی در زمینه های مختلف تحقیقات کاربردی مانند تجارت بین الملل،مالیه بین الملل ،اقتصاد پولی …اجتناب ناپذیر است.در واقع اقتصاد سنجی ابزاری اساسی برای تحلیل های اقتصادی می باشد. آزمونهای آماری که در اقتصادسنجی کاربرد دارند به قرار زیر اند: آزمون نسبت درستنمایی  آزمون ... ادامه مطلب »