آخرین خبرها
خانه / تحلیل مسیر

تحلیل مسیر

آشنایی با مبانی تحلیل مسیر

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست. ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در ... ادامه مطلب »

آشنایی با مبانی تحلیل مسیر

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست. ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در ... ادامه مطلب »

تحلیل مسیر با نرم افزار آموس amos

تحلیل مسیر و اصول آن: تحليل مسير ( path analysis ) روش آماری كاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسيون چند متغيرى در مدل هاى ساختاری است. هدف تحليل مسير به دست آوردن برآوردهاى كمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بين مجموعه اى از متغيرهاست.ساختن يک مدل علّي لزومًا به ... ادامه مطلب »

آموزش تحليل مسير و اصول آن

نويسنده: زهرا پورکاظم تحليل مسير يا path analysis روش آماري كاربرد ضرايب بتاي استاندارد رگرسيون چند متغيرى در مدل هاى ساختاري است. هدف تحليل مسير به دست آوردن برآوردهاى كمى روابط علّى ( همکنشي يکجانبه يا کواريته) بين مجموعه اى از متغيرهاست.ساختن يک مدل علّي لزوماً به معناي وجود روابط علّي ... ادامه مطلب »