آخرین خبرها
خانه / تحلیل سلسله مراتبی AHP

تحلیل سلسله مراتبی AHP

چگونه برای رتبه بندی گزینه ها ساختار سلسله مراتبی بسازیم؟

منظور از سلسله مراتبی نمایش گرافیکی از یک مسئله پیچیده است که در رأس آن هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی معیارهای انتخاب گزینه ها و گزینه های مورد بررسی قرار می گیرد. در بحث تحلیل سلسله مراتبی با توجه به هدف کلی مورد نظر و با استفاده از ... ادامه مطلب »

چگونگی ساختن ساختار سلسله مراتبی برای رتبه بندی گزینه ها

منظور از سلسله مراتبی نمایش گرافیکی از یک مسئله پیچیده است که در رأس آن هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی معیارهای انتخاب گزینه ها و گزینه های مورد بررسی قرار می گیرد. در بحث تحلیل سلسله مراتبی با توجه به هدف کلی مورد نظر و با استفاده از ... ادامه مطلب »

تحلیل آماری با AHP

تحلیل سلسله مراتبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یک روش ساختار یافته برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری های پیچیده، بر اساس ریاضیات و روانشناسی است که بوسیله  توماس ال ساعتی در دهه۱۹۷۰ معرفی و از آن به بعد به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و به ... ادامه مطلب »

تحلیل آماری با تکنیک ANP با نرم افزار سوپر دسیژن (Super Decision)

فرآیندهای تحلیل شبکه ای و سلسله مراتبی، محقق را در تحلیل انواع پدیده های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی تکنولوژی یاری نموده و با بکارگیری تمامی عوامل و معیارهای محسوس و نامحسوس، قالب و چهارچوب فراگیری را برای تحلیل این مسائل در حوزه ی علوم انسانی فراهم می نماید. منطق ... ادامه مطلب »

فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

ANP نظریه ی جدیدی است که AHP را برای پرداختن به مسائل دارای وابستگی و بازخورد در یک مدل توسعه داده و به این منظور از رهیافت ابرماتریس استفاده می کند. اگر چه هر دو فرآیند اولویت مقیاس های نسبی را با انجام مقایسات زوجی به دست می آورند ولی ... ادامه مطلب »