آخرین خبرها
خانه / اعتبار پرسشنامه

اعتبار پرسشنامه

آزمون، روایی، پایایی، اعتبار

آزمون: آزمون وسیله ای است عینی و استاندارد که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص آدمی به کار می رود. دراین تعریف،مرادازعینی آن است که روش اجرا، نمره دادن وتعبیرو تفسیر نتایج آزمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت می گیرد و قضاوت شخصی درآن تأثیر ... ادامه مطلب »

تتای ترتیبی به جای آلفای کرونباخ

یکی از شاخص هایی که در تحلیل سوالات به منظور بررسی همگنی سوالات استفاده می شود شاخص آلفای کرونباخ است. این شاخص دارای مشکلات متعددی در استفاده برای سوالاتی است که مقیاس آنها لیکرت است. با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت: (۱) هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات ... ادامه مطلب »

آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی

تتای ترتیبی چکیده : بی شک همه ی ما درطول دوران زندگی خود حداقل یکبار پرسشنامه پرکرده ایم. تا بحال ازخود پرسیده اید که این پرسشنامه ها چگونه تهیه می شوند و نیز معیاری برای بررسی میزان قابلیت اطمینان آنها وجود دارد یا خیر؟ بدیهی است که چنین مقیاسی وجود ... ادامه مطلب »

معرفی شاخص های اندازه گیری و روش های تهیه آن ها

آنچه در هر مطالعه مورد توجه قرار می گیرد، اندازه گیری ویژگی ها یا صفات اشخاص و اشیا است بوسیله اعداد یا نمرات نسبت داده شده. مثلا وقتی برای سنجش نگرش مردم نسبت به مجموعه های تلویزیونی از پرسشنامه استفاده می کنیم، برای تعیین نمره ی هر شخص عدد یا ... ادامه مطلب »

پایایی

در این مقاله با تفصیل به مفاهیم پایایی و اعتبار پرداخته ایم. این بررسی برای دستیابی به یک درک مناسب از چشم انداز و محدودیتهای روشهای ارزیابی مختلف ضروری است. در عین حال، عوامل نامربوط نظامدار یا تحریفهای پاسخ نیز مورد بحث قرار گرفته اند. این تحریفها که بر کاربرد ... ادامه مطلب »

آلفای کرانباخ

بی شک همه ی ما درطول دوران زندگی خود حداقل یکبار پرسشنامه پرکرده ایم. تا بحال ازخود پرسیده اید که این پرسشنامه ها چگونه تهیه می شوند و نیز معیاری برای بررسی میزان قابلیت اطمینان آنها وجود دارد یا خیر؟ بدیهی است که چنین مقیاسی وجود دارد، چرا که بسیاری ... ادامه مطلب »

روش روايي CVR یا روایی خبرگان

روايي از واژه “روا” به معناي جايز و درست گرفته شده و روايي به معناي صحيح و درست بودن است (خاكي، ۱۳۸۷). در واقع مفهوم اعتبار به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان ... ادامه مطلب »

پايائي پرسشنامه يا قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري

پايائي يا قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري قابليت اعتماد كه واژه هايي مانند پايايي، ثبات و اعتبار  براي آن به كار برده مي‌شود و معادل انگليسي آن Reliability است، يكي از ويژگي هاي ابزار اندازه گيري (پرسشنامه يا مصاحبه يا ساير آزمون هاي علوم اجتماعي) است. مفهوم ياد شده با ... ادامه مطلب »

مفهوم پایایی

پايايي [۱ََ]به پايداري نتايج آزمون بستگي دارد، يعني اگر آزمون را تكرار كنيم و نتيجه آن با نتايج آزمون‌هاي پيشين نزديك و يكسان باشد، گفته مي‌شود كه آزمون پايا است، درغيراين صورت آزمون فاقد پايايي بوده و يا اين كه اعتبار آن مورد ترديد قرار خواهد گرفت (دلاور، ۱۳۷۸). یکی ... ادامه مطلب »

فرمول كوكران و جدول مورگان براي تعيين حجم نمونه

براي تعيين حجم نمونه در تحقيقات از روشهاي مختلفي استفاده مي شود. دو روش متداول براي اين كار استفاده از فرمول شارل كوكران و جدول مورگان است. ۱٫ روش شارل كوكران به منظور تعيين حجم نمونه ساده ترين روش استفاده از فرمول كوكران مي باشد. در فرمول كوكران:   n= ... ادامه مطلب »