آخرین خبرها
خانه / آزمون کی دو

آزمون کی دو

نیکویی برازش ( سنجش درستی مدل ) و روشهای آن

جهت سنجش مدل راه‌های متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: ۱- سنجش درستی مدل با داده‌های‌ آینده  در این روش می‌بایست صبر نمود تا در آینده اندازه‌های جدیدی از متغیرهای مدل ایجاد شود و سپس دید که آیا بین اندازه‌های جدید و مدل یکسانی وجود دارد یا خیر. در صورتی ... ادامه مطلب »

نکاتی در مورد جدول توافقی

الف- در دو جامعه مستقل به طور کلی در جداول توافقی آماره آزمون دارای توزیع کی‎دو است و از این رو به آزمون مرتبط آزمون کی‎دو نیز گفته می‎شود. در این حالت برای بررسی همبستگی بین متغیرهای گسسته از آزمون های کی دو پیرسون (Pearson Chisquare)، آماره نسبت درست نمایی ... ادامه مطلب »

توزیع کای دو دریک نگاه

این توزیع حالت خاصی از توزیع گاما است تابع چگالی احتمال این هم شکل تابع چگالی احتمال است که Γ  همانا مشخصات تابع گاما است تابع توزیع تجمعی که در تابع گاما دو تعریف داریم و همچنین در تعریف P(k,z) در توزیع گاما داریم مشخصه تابع کای دو شباهت با ... ادامه مطلب »

نیکویی برازش و آزمونهای آن

آزمونهای نیکویی برازش همانطور که از نام آنها برمی‌آید، آزمونهای نیکویی برازش برای تعیین این موضوع بکار برده می شوند که آیا یک توزیع خاص به خوبی برازش داده شده است یا نه. محاسبه آماره‌های نیکویی برازش همچنین به کمک می‌کند تا توزیعهای فیت شده را بر حسب آنکه چقدر ... ادامه مطلب »

برازش توزیع به داده ها (Distribution Fitting)

در ادامه بررسی محتوایی برازش توزیع به داده ها را با طرح چند سوال به طور مختصر مورد توجه قرار می دهیم: برازش توزیع چیست ؟ برازش توزیع روش انتخاب یک توزیع آماری است که به بهترین وجه مجموعه ای از داده ها را که توسط برخی فرآیندهای  تصادفی تولید ... ادامه مطلب »

آزمون كي دو (خي دو يا مربع كاي)

اين آزمون از نوع ناپارامتري است و براي ارزيابي همقوارگي متغيرهاي اسمي به كار مي‌رود.   كه در آن   O   فراوانيهاي مشاهده شده   E   فراوانيهاي مورد انتظار آزمون بدون توزيع است. فراوانيهاي مورد انتظار نبايد در هيچ مقوله اي صفر باشد. مجموع مقوله هايي كه مقدار مشاهدات مربوط ... ادامه مطلب »

آزمون خی دو (یا کای دو)

تحلیل فرضیه توصیفی آزمون کای‌دو٬ (Χ۲) یک نمونه‌ای ۱.هدف آزمون کای دو یک بعدی (Χ۲) یک آزمون ناپارامتری می‌باشد که در آن بر مبنای فراوانی (تعداد)‌ مشاهده‌شده و فراوانی‌ مورد انتظار به بررسی یک متغیر در جامعه پرداخته می‌شود. از آن‌جا که هدف بررسی یک متغیر است٬ از این آزمون ... ادامه مطلب »