آخرین خبرها
خانه / آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون

آزمون ناپارامتری دو نمونه‎ی وابسته(آزمون ویلکاکسون)

چنانچه در یک تحقیق هدف مقایسه یک متغیر در دو وضعیت متفاوت باشد و فرضیه ی نرمال بودن برای هر یک از دو گروه مورد نظر برقرار نباشد، از آزمون های ناپارامتری مانند آزمون علامت، ویلکاکسون و مک نمار می توان استفاده نمود. آزمون ویلکاکسون که در ادامه به معرفی ... ادامه مطلب »