آخرین خبرها
خانه / معادلات ساختاری / اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری

اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری

یکی از مفاهیم اساسی که در آمار کاربردی در سطح متوسط وجود دارد اثر انتقالهای جمع پذیر و ضرب پذیر در K ضرب شود میانگین اعداد در همان K فهرستی از اعداد است یعنی اگر هر یک از اعداد یک فهرست در مقدار ثابت ضرب خواهد شد. نکته این است که اگر K ضرب می شود و به این ترتیب ، انحراف معیار استاندارد در مقدار قدر مطلق y مرتبط باشند در این صورت واریانس Y=4X از طریق معادله ی y با مجموعه دیگری از اعداد x مجموعه ای از اعداد می توانید به گونه غیر مستقیم این y و x باشد و بنابراین از طریق مقایسه واریانس های x باید ۱۶ برابر واریانس با هم مرتبط هستند را بیازماید. این اندیشه از طریق تعدادی معادلات Y=4X از طریق معادله x و y فرضیه را که خطی از راه های مختلف به چندین متغیر مرتبط با هم تعمیم داده می شود. هرچند قواعد آن پیچیده تر و محاسبات دشوارتر می شود. اما پیام کلی ثابت می ماند. یعنی با بررسی واریانس ها و کوواریانس های متغیرها می توانید این فرضیه را که “متغیرها از طریق مجموعه ای از روابط خطی با هم مرتبط اند” را بیازمایید.

http://measurement.blogfa.com

“پروژه های آماری خود را به ما بسپارید”
اجرای انواع مختلف آزمون های آماری با نرم افزار های مختلف آماری و مشاوره در مورد انواع روش های نمونه گیری، توسط متخصصان گروه آماردانان ایران زمین در سریعترین زمان و با کمترین هزینه

 

درخواست انجام آزمون

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*