آخرین خبرها
خانه / مقالات و موضوعهای آماری / مفاهیم اولیه آمار بیزی

مفاهیم اولیه آمار بیزی

در نخستین درسهایی که از اقتصاد سنجی یاد میگیرم اشاره به دو نوع رویکرد کلاسیک و بیزین در آمار پایه اقتصادسنجی می شود. آمار کلاسیک بر پایه تعاریف کلاسیک احتمال شکل میگیرد. بر اساس مفاهیم کلاسیک آمار، احتمال بر پایه مفهوم فراوانی تعریف می گردد. احتمال وقوع یک پیشامد یا برآمد به صورت تعداد فراوانی رخداد آن پیامد یا پیشامد در مجموع کل تعداد مشخصی دفعات تکرار آزمایش تصادفی تعریف می گردد. آمار بیزی با تمرکز بر روی این مفهوم و انتقاد از این تعبیر اشاره به آزمایشات تصادفی دارد که اولین بار قرار است انجام بپذیرند. در این صورت هیچ پیشینه ای از تکرار آزمایشات تصادفی در دست آمار دان نیست. بنابراین در اینصورت دیگر تعبیر آمار کلاسیک از احتمال درست نخواهد بود. یا زمانیکه مفهوم فاصله اطمینان برای یک پارامتر از یک جامعه آماری مطرح می گردد، در مفاهیم آمار کلاسیک اشاره بدان دارد که اگر به تعداد ۱۰۰ بار نمونه آماری از یک جامعه انتخاب کنیم در  ۹۰ یا ۹۵ یا ۹۹ درصد حالات قادر خواهیم بود تا یک فاصله اطمینان برای آن پارامتر مورد علاقه مان از جامعه بسازیم. این مفهوم نیز یک مفهوم و تعبیر فراوانی و انجام با تکرار نمونه گیری از جامعه است که با توجه به آنچه در بالا گفته شد مفهومی ضعیف و ناقص است. در آمار بیزی با اشاره به یک مجموعه اطلاعات که خارج از نمونه در مورد یک پارامتر وجود دارد اشاره به این نکته دارد که مجموعه اطلاعات برآمده از نمونه در قالب تابع راستنمایی و مجموعه اطلاعاتی که از قبل در مورد پارامتر وجود دارد در قالب توزیع پیشین نمایش داده شود. حال بر اساس مفهوم قاعده مشهور بیز در آمار توزیع پسین متناسب با حاصلضرب توزیع پیشین پارامتر در تابع راستنمایی بدست آمده از نمونه آماری خواهد بود.

http://appliedeconometrics.blogfa.com/

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*