آخرین خبرها
خانه / معادلات ساختاری / مدل معادلات ساختاری چیست؟

مدل معادلات ساختاری چیست؟

مدل معادلات ساختاری (SEM)، مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر را آزمون کمی می کند و رابطه ی بین متغیرهای مشاهده شده را نشان می دهد. به طور اخص تر، مدل هایی که فرض می کنند چطور مجموعه ای از متغیرها یک سازه را تعریف می کند و چطور این سازه ها به هم مرتبط می شوند در SEM قابل آزمون است. به عنوان مثال پژوهشگری تربیتی  ممکن است فرض کند محیط خانه ی دانش آموز بر موفقیت بعدی او در مدرسه تاثیر می گذارد. پژوهشگر بازاریابی ممکن است فرض کند اعتماد مصرف کننده به شرکت منجر به افزایش فروش محصولات آن شرکت می شود. یک متخصص سلامتی ممکن است معتقد یاشد رژیم غذایی و تمرین منظم می تواند خطر حمله ی قلبی را کاهش دهد.

در همه ی مثال ها، پژوهشگر بر اساس پژوهش های تجربی و نظریه ها می گوید مجموعه ای از متغیرها سازه هایی را تعریف می کنند که فرض می شود به طرق مشخصی بهم مرتبط می شوند. هدف SEM این است که تعیین کند مدل نظری به وسیله ی نمونه ای از داده ها حمایت می شود. اگر داده ها مدل نظری را مورد حمایت قرار دادند می توان مدل های نظری پیچیده تری را ارائه کرد و اگر داده ها مدل نظری را حمایت نکردند باید مدل را اصلاح و دوباره آزمود و یا مدل نظری دیگری برای آزمودن پیشنهاد کرد. بر این اساس است که آزمون های SEM  از آزمون فرض علمی استفاده می کند تا فهم ما را از رابطه ی پیچیده ی بین سازه ها بیشتر نماید.

SEM می تواند انواع مختلفی از مدل های نظری را آزمون کند. مدل های اساسی شامل رگرسیون (فصل ۶) مسیر (فصل ۷) عامل تاییدی (فصل ۸) می شوند دلیل ما برای بیان این مدل های اساسی این است که این مدل ها اساسی برای فهم مدل معادلات ساختاری (فصل۱۰   و ۹) می باشند. برای فهم این مدل ها ما باید ابتدا تعدادی اصطلاح را تعریف کنیم. ابتدا این که ما دونوع متغیر اساسی یعنی متغیر مکنون و متغیر مشاهده شده داریم. متغیرهای مکنون (سازه ها یا عامل ها ) متغیرهایی هستند که مستقیما مشاهده و اندازه گیری نمی شوند. متغیر های مکنون به شکلی غیر مستقیم مشاهده و اندازه گیری می شوند ما آن ها را از مجموعه ای از متغیرها که با استفاده از آزمون ها و پرسش نامه ها و موارد دیگر قابل اندازه گیریند استنباط می کنیم. برای مثال هوش یک متغیر مکنون است که نشان دهنده ی یک سازه ی روانشناختی می باشد. اعتماد مصرف کننده متغیر مکنون دیگری است که نشان دهنده ی سازه ای اقتصادی می باشد. وضعیت جسمانی بزرگسالان متغیر مکنون سومی است که نشان دهنده ی سازه ای مرتبط با سلامتی می باشد.

متغیرهای مشاهده شده، اندازه گیری شده یا نشانگرها مجموعه ای از متغیرها هستند که ما استفاده می کنیم تا سازه یا متغیر مکنون را تعریف یا استنباط کنیم. برای مثال مثیاس هوش کودکان وکسلر ورژت تجدید نظر شده (WISC-R) ابزاری است که متغیرهای قابل اندازه گیری یی دارد و برای استنباط سازه ی هوش کودکان استفاده می شود. متغیرهای نشانگر یعنی آزمون هوش استفاده می شود تا سازه ی هوش (متغیر مکنون) را تعریف یا نشان دهد. شاخص داو جونز، سازه ی اقتصاد مشارکتی آمریکایی ها می باشد. دیگر متغیرهای اندازه گیری شده شامل تولید خالص ملی یا صادرات می شود. فشار خون یکی از متغیرهای مرتبط با سلامت می باشد که متغیر مکنون آمادگی بدنی را نشان می دهد. هر یک از این متغیرهای مشاهده شده یا نشانگرها معرف تعریفی از متغیر مکنون می باشد. پژوهشگران از مجموعه ای از نشانگرها استفاده می کنند تا متغیر مکنون را تعریف کنند بنابراین ابزارهای دیگری استفاده می شود تا متغیرهای نشاگر را بدست آید. برای مثال، در موارد قبلی این موارد را می توان به ترتیب نام برد مقیاس هوش استنفورد بینه، شاخص NASDAQ، و سطح کلسترول فرد.

متغیرها چه مشاهده شده باشند و چه مکنون، می توانند به عنوان متغیر مستقل و وابسته تعریف شوند. متغیر مستقل، متغیری است که در مدل از متغیرهای دیگر تاثیر نمی پذیرد. متغیر وابسته متغیری است که در مدل از متغیرهای دیگر تاثیر می پذیرد. اجازه دهید به مثال های قبلی بازگردیم و متغیر های مستقل و وابسته را مشخص سازیم. پژوهشگرات تربیتی فرض می کنند محیز خانه ی دانش آموز (متغیر مکنون مستقل ) بر موفقیت تخصیلی (متغیر مکنون وابسته) تاثیر می گذارد. پژوهشگران بازاریابی معتقدند اعتاد مصرف کننده به شرکت (متغیر مکنون مستقل) منجر به افزایش فروش محصولات (متغیر مکنون وابسته ) می شود متخصصان سلامت می خواهند تعیین کنند آیا ورزش منظم و رژیم غذایی مناسب ( دو متغیر مکنون مستقل) بر فراوانی حمله ی قلبی (متغیر مکنون وابسته) تاثیر می گذارد.

مدل SEM در فصل ۶ تا ۸ استفاده از متغیرهای مکنون و مشاهده شده را هنگامی که به عنوان متغیر مستقل و وابسته تعریف می شوند را نشان می دهد. مدل رگزسیون منحصرا شامل متغیرهای مشاهده شده ایست که در آن متغیر مشاهده شده ی وابسته به وسیله یک یا چند متغیر مشاهده شده ی مستقل پیش بینی یا تبیین می شود. برای مثال سطح تحصیلات والدین (متغیر مشاهده شده ی مستقل) استفاده می شود تا موفقیت تحصیلی (متغیر مشاهده شده ی وابسته) را پیش بینی کند. مدل مسیر کاملا با متغیرهای مشاهده شده سر و کار دارد اما انعطاف آن اجازه ی ورود چندین متغیر وابسته و چندین متغیر مستقل را می دهد. برای مثال قیمت، کیفیت و شاخص NASDAQ بر اعتماد مصرف کننده و میزان خرید او (متغیرهای مشاهده شده ی وابسته ) تاثیر کی گذارد. بنابراین مدل مسیر نسبت به مدل رگزسیون ، آزمون های پیچیده تری انجام می دهد. مدل های عامل تاییدی شامل متغیرهای مشاهده شده ای می شوند که فرض شده یک یا چند متغیر مکنون (مستقل یا وابسته) را اندازه گیری می کنند. برای مثال رژیم غذایی، ورزش و فیزیولوژی متغیرهای مشاهده شده ای هستند که متغیر مکنون مستقل آمادگی بدنی را اندازه گیری می کنند. فهم این مدل های اساسی به فهم مدل معادلات ساختاری که شامل مدل مسیر و عامل تاییدی می شود کمک می کند. مدل معادلات ساختاری شامل متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می شود چه مستقل باشند چه وابسته  . به عنوان مثال متغیر مکنون مستقل (استعداد) بر متغیر مکنون وابسته (موفقیت) تاثیر می گذارد در این مثال دو متغیر مکنون به وسیله متغیرهای مشاهده شده یا نشانگرها تعریف اندازه گیری یا استنباط می شوند. 

شوماخر و لوماکس ۲۰۰۴

http://hoho1367.blogfa.com

“پروژه های آماری خود را به ما بسپارید”
اجرای انواع مختلف آزمون های آماری با نرم افزار های مختلف آماری و مشاوره در مورد انواع روش های نمونه گیری، توسط متخصصان گروه آماردانان ایران زمین در سریعترین زمان و با کمترین هزینه

 

درخواست انجام آزمون

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*