آخرین خبرها
خانه / براورد هزینه

براورد هزینه

برآورد هزينه براي نرم افزار SPSS   (تعرفه انجام کار spss)

براي نرم افزار معروف و بي بديل SPSS بهاي خدمات به شرح جدول زير و بر اساس موارد درخواستي محقق محترم براي هر مدل درخواستي يا هر متغير موجود در داده ها برآورد مي گردد. قيمتها حدودي مي باشد و اکيدا پيشنهاد مي شود تعيين قيمت دقيق را طي ايميل يا  تماس از ما درخواست نماييد؛

موضوع آماريقيمت (تومان)توضيحات
تحليل توصيفي۴۵۰۰۰ (بازاي هر ۳۰ سوال پرسشنامه)شامل آماره هاي توصيفي و  جداول و نمودارهاي آماري
تعيين حجم نمونه۲۰۰۰۰همراه با شرح فرمول مربوطه،‌نحوه محاسبه و ذکر منبع
پايايي پرسشنامه۲۰۰۰۰با روش آلفاي کرونباخ يا ساير روشها
روايي پرسشنامه۳۵۰۰۰با روش آماري مربوطه
تست نرمال بودن۱۰۰۰۰*تعداد متغيرهابررسي نرمال بودن داده ها
آزمون تي (t)۲۳۰۰۰* تعداد فرضيه
محاسبه يک آماره خاص۳۵۰۰۰*تعداد فرضيه
آزمون رتبه بندي فريدمن۷۰۰۰۰
آزمون هاي ناپارامتريک۳۰۰۰۰* تعداد فرضيه
تحليل رگرسيون۱۱۰۰۰۰* تعداد مدلبه صورت پارامتري يا ناپارامتري
آناليز واريانس۷۰۰۰۰* تعداد مدل
آناليز کوواريانس۱۱۰۰۰۰* تعداد مدل
ضريب همبستگي۳۰۰۰۰* تعداد متغيرپيرسون يا اسپيرمن
تحليل عاملي اکتشافي۱۴۰۰۰۰* تعداد مدل
خوشه بندي۱۲۰۰۰۰* تعداد مدل
تحليل مميزي ۱۴۰۰۰۰* تعداد مدل
مشاوره و آموزش تلفني(با تعيين وقت قبلي)۳۵۰۰۰ (به ازاي هر مکالمه تا سقف يک ربع ساعت )بدين صورت که با تعيين وقت قبلي تحليلگر ما در پشت سيستم خويش، هر  گونه سوال  يا ابهام محقق در خصوص کار با نرم افزار spss را برطرف نموده و شيوه خروجي گرفتن از نرم افزار را توضيح مي دهد. ضمنا براي بهره برداري بهتر محقق مي تواند قبل از آغاز مکالمه داده ها و فرضيات خويش و نکات ابهام را براي تحليلگر ايميل  نمايد. ضمنا در صورت درخواست محقق مراحل توضيح داده شده به صورت تلفني به صورت تصويري (دکمه پرينت اسکرين روي کي برد و عکس گرفتن از منوها) قابل ارسال خواهد بود.
ارسال فايل اکسل براي ورود اطلاعات آماري—-رایگان مي باشد (توجه شود که برخي تحليلگران براي اين کار درخواست اخذ وجه خواهند داشت)

برآورد حق الزحمه خدمات تخصصي آمار

برآورد حق الزحمه خدمات تخصصي آماري بر اساس تعداد فرضيات تحقيق، حجم نمونه و تعداد سوالات پرسشنامه و همچنين تعداد آزمون آماري استفاده شده در تحليل تعيين مي‌گردد.

با توجه سوالات متعدد متقاضيان محترم، به عنوان يك پيش فرض، جهت برآورد حق الزحمه،تحليل يك پايان نامه متعارف (تعداد سوالات تحقيق و حجم نمونه بزرگ نباشد) به صورت زير برآورد مي‌گردد:

پايان نامه مقطع كارشناسي :                                     بين ۱۸۰  تا  ۲۶۰  هزار تومان

پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد :                                           بين  ۲۶۰  تا ۳۷۰  هزار تومان

پايان نامه مقطع دكتري :                                                         بين ۳۶۰  تا  ۵۲۰  هزار تومان

هزینه شبیه سازی با نرم افزار R                                               بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

تمام موارد فوق با احتساب انجام تشريح و توضيح کامل خروجي نرم افزار و انجام تحليل هاي توصيفي  مي باشد و بابت اين موارد مبلغ ديگري اخذ نمي گردد.

* حق الزحمه  مشاور و آموزش تلفني براي سایر نرم افزارهاي آماري غير از spss مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان مي باشد (به ازاي هر مکالمه تا سقف يک ربع ساعت همراه با ارسال روش تصويري روش کار با نرم افزار).

همچنین تحليل حرفه اي نرم افزار ليزرل و آموس را از ما بخواهيد.کافي است با ما تماس گرفته يا ايميل بزنيد.

بهاي خدمات شرکت براي يک تحقيق متعارف به قرار زير است:

تحليل عاملي تاييدي و تاييد مدل:   ۲۵۰ هزار تومان

تحليل عاملي اکتشافي: ۱۵۰ هزار تومان

تحليل مسير :  ۲۵۰ هزار تومان

تعيين مدل: ۲۰۰ هزار تومان

انواع رگرسيون: ۱۱۰ هزار تومان

 

به اطلاع محققان گرامي مي رساند که با توجه به وقت و انرژي که توسط کارشناسان اين شرکت بر روي تحليلها گذاشته مي شود، بهاي خدمات در کمترين قيمت ممکن اعلام شده است. همچنين قيمتهاي اعلام شده فوق حدود سي و پنج درصد کمتر از قيمتهاي رايج براي تحليلهاي آماري مي باشد، در عين حاليکه انجام تحليل آماري تخصص ويژه ماست و تجربه کیفيت کار ما بالاتر خواهد بود. ضمنا ابتدا تحليلي اوليه دريافت مي نماييد و تاييد استاد راهنما نيز مي شود، سپس وجه به حساب شرکت واريز مي گردد.

توضيحات مهم:

۱- قيمتهاي اعلام شده فوق براي ارائه تجزيه و تحليلي كامل، مفصل و با تمامي جزئيات مي‌باشد (شرح كامل خروجي نرم افزار و استنباط از آن) كه به صورت فايل نرم افزار Wordكه به راحتي قابل اضافه نمودن به متن پژوهشنامه مي باشد، ارسال خواهد شد.

۲- ارقام فوق فقط يك برآورد از حق الزحمه مي‌باشد و قيمت نهايي پس از كسب اطلاعات بيشتر از نحوه كار و به صورت توافقي تعيين مي‌گردد.

“با عرض پوزش فراوان، به دلیل عدم تسویه حساب برخی از دوستان به صورت مکرر، از تاریخ ۹۲/۰۸/۰۲ از تحویل کار پیش از تسویه حساب کامل معذوریم”

۳- پرداخت وجه در دو مرحله تا زمان اتمام پژوهش و اخذ تاييديه علمي و تاييد استاد راهنما صورت می پذيرد، بدین صورت که نیمی از وجه توافق شده در ابتدی کار به عنوان پیش پرداخت(جهت شروع کار) و مابقی مبلغ پس از اتمام پروژه دریافت می گردد(لازم به ذکر است که همکاران ما تا زمان دریافت تایید استاد راهنما همراه شما خواهند بود).

۴- تحليل توصيفي و نمودارها و جداول آماري مورد نياز به عنوان جزئي از گزارش نهايي شركت ارائه مي‌گردد .

۵- حق الزحمه شركت به شماره حساب هاي اعلام شده قابل واريز مي باشد (از طريق امکانات جديد انتقال وجه اينترنتي در سايت بانکهاي کشور يا انتقال وجه توسط دستگاههاي خودپرداز اين کار به آساني امکان پذير است)

ممکن است با توجه به اينکه خدمات این شرکت به صورت الکترونيک و غير حضوري انجام مي شود اين تصور پيش آيد که مراجعه به يک تحليلگر به صورت حضوري (با اين ترافيک سنگين و بعد مسافت و وقت کم) شايد مناسب تر باشد، در صورتيکه به عقيده ما اين طور نيست. علت آن نيز تجربه فراوان و تخصص ويژه ماست. فقط کافي است داده ها و خلاصه اي از تحقيق و فرضيات آنرا ايميل کنيد و تحليل اوليه شرکت ما را در اولين فرصت دريافت نماييد. فقط در صورتي که رضايت بخش بوده و استاد تاييد نمود نسبت به پرداخت وجه و ادامه کار با شرکت تصميم بگيريد.

شرايط استفاده از تخفيف در حق الزحمه:

۱- ماههاي خاص کاري: با توجه به ترافيک کاري سنگين در ماههاي خاص،‌ طي ماههاي فروردين و مهر قيمت ها با ۱۰٪ کاهش و طي ماههاي خرداد، دي و بهمن ماه قيمت ها با ۱۰٪ افزايش  نسبت به مبناي فوق محاسبه خواهد شد. بنابراين حتي الامکان برنامه تجزيه و تحليل و آزمون  فرضيات تحقيق خويش را با زمانهاي فوق هماهنگ نموده تا از تخفيف بهره مند گرديد. (تسويه نهايي بايد طي ماه مذکور اتفاق افتد)

۲-  مشتريان قبلي شرکت:  از بين مشتريان قبلي شرکت که از خدمات شرکت بهره برده اند، افرادي که توسط اين عزيزان معرفي شوند از ۵٪ تخفيف در حق الزحمه بهره مند خواهند گرديد.

۳-  تخفيف ويژه اعضاي هيات علمي و مدرسين دانشگاهها: هر يک از اعضاي محترم هيات علمي دانشگاهها و يا افرادي که به نوعي به تدريس در دانشگاهها مشغول مي باشند،‌ از ۱۰٪ تخفيف بهره مند خواهند شد. بديهي است (مطابق بند قبل) در آينده هر فردي نيز که توسط ايشان معرفي شود از ۵٪ تخفيف بهره مند خواهد شد.

۴-  تخفيف مضاعف ناشي از گروه دوستان و همکلاسي ها يا معرفي استاد:  در صورتي که يک گروه از دوستان يا همکلاسي ها يا گروهي از شاگردان يک استاد (با معرفي استاد) همزمان اطلاعات و داده هاي خويش را عرضه و درخواست تحليل آماري نمايند به ازاي هر عضو گروه ۵٪ تخفيف به تمامي اعضا تعلق مي گيرد. مثلا در يک گروه چهار نفري، هر کدام ۲۰٪ تخفيف خواهند گرفت. (تسويه تمامي اعضا حداکثر طي ۲ ماه انجام شود).

۵-  افراد با شرايط مالي خاص: محققان و دانشجويان محترمي که نياز به خدمات شرکت داشته و بضاعت مالي براي پرداخت نداشته باشند، در صورت ارائه مدرکي از نهادهاي مرتبط (کميته امداد و يا سازمان بهزيستي و . . . )  از تخفيف حدودا  ۲۵  درصدي در قيمتهاي فوق بهره مند خواهند شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*