آخرین خبرها
خانه / پرسشنامه

پرسشنامه

آزمون گرایش سلطه گری

آزمون گرایش سلطه گری (Sample of Dominace Tendency Inventory) برگردید به وقایعی که در طی یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده، بیاندیشید. پس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید، به هر یک از گویه های آزمون زیر پاسخ دهید. در مورد هرکدام از آن ها ... ادامه مطلب »

پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نو جوانان

این پرسشنامه ۲۴ جمله است که هر یک حالت ، عقیده یا تجربه ای را بیان می کند. حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره Fs_hajati@yahoo.com خواهشمند است هر یک از جمله ها پرسشنامه را به دقت مطالعه کنید و موافقت خود را با درج علامت در ... ادامه مطلب »

پرسشنامه پرخاشگری

در پرسشنامه پرخاشگری، چهار جنبه از پرخاشگری سنجیده می شود. این پرسشنامه حاوی 29 سوال پنج گزینه ای است که در ادامه به شرح آن می پردازیم. آرنولد اچ. باس، و مارک پری Aggression Questionnaire (AQ) پرسشنامه پرخاشگری مشخص کنید هر یک از عبارات زیر تا چه حد گویای خصوصیت ... ادامه مطلب »

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت – نوجوانان و جوانان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان (Coopersmith Self-esteem Inventory (SEI)) شامل  ۵۸ ماده است که در ادامه آن را مشاهده خواهید کرد. عبارت های زیر را به دقت مطالعه نموده نظر خود را درباره هریک از عبارت ها بر اساس این که به شما شبیه است(بلی) یا به شما ... ادامه مطلب »

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

مقیاس عزت نفس روزنبرگ شامل 10 گویه است که در جدول زیر آن را مشاهده می نمایید. هر یک از عبارت های زیر را بخوانید . به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند ، پاسخ ” موافق” و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی ... ادامه مطلب »

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن شامل 80 فعالیت است. این پرسشنامه در بیست سطر تنظیم شده است. در هر سطر این پرسش نامه، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود. فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در خانه مربوط به آن علامت * بگذارید. در انتخاب فعالیت ها، استعداد ... ادامه مطلب »

آزمون مفهوم خویشتن – بک ۲۶ ماده

آزمون مفهوم خویشتن بک شامل 26 ماده است. هر ماده حاوی پنج گزینه می باشد که در آن به مقایسه ی هر فرد با دیگران پرداخته است. لطفا در هر یک ازصفات وخصوصیاتی که در زیر ارائه شده است، خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی که در ... ادامه مطلب »

مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر

در مقیاس تاکتیک های تعارض پرخاشگری کلامب و خشونت در خانواده سنجیده می شود، مقیاسی که در این بخش معرفی شده است مربوط به تعارض بین خواهر و برادر است. موری ای. اشتراوس  مقیاس تاکتیک های تعارض با خواهر یا برادر Conflict Tactics Scales. Sisters or Brothers (CTSBS) در اینجا ... ادامه مطلب »

پرسشنامه عزت نفس راجرز

پرسشنامه عزت نفس راجرز در مورد خصوصیات فردی هر شخص است و اینکه هر شخص خود را از نظر هر صفت چگونه می بیند و چگونه می خواهد باشد. توجه کنید فرم زیر را دو بار باید تکمیل کنید . بار اول بر این اساس که خود را در این ... ادامه مطلب »

مقیاس خشم چند بعدی ۳۸ ماده

مقیاس خشم چند بعدی دارای ۳۸ ماده است و به بررسی سوال “آیا فردی عصبانی هستید؟” می پردازد. مقیاس خشم چند بعدی (The Multidimensional Inventory) Siegel‚ Judith هرکس، گهگاه عصبانی می شود. تعدادی از جملاتی که افراد درباره چگونگی خشم خود گفته اند، در زیر آورده شده است. اعداد زیر ... ادامه مطلب »