آخرین خبرها
خانه / آمارتوصیفی (برگه 2)

آمارتوصیفی

میانه در آمار

در آمار و نظریه احتمالات میانه نوعی سنجش گرایش به مرکز است. میانه عددی است که یک جمعیت آماری و یا یک توزیع احتمالی را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. اگر تعداد جمعیت آماری زوج باشد، میانه با میانگین دو عضو جمعیت که در وسط جمعیت آماری قرار دارند، ... ادامه مطلب »

داده های پرت

تعریف: تا به حال تعاریف زیادی از داده های پرت ارائه شده است ولی در مجموع می توان داده های پرت را بصورت زیر تعریف کرد، “یک داده پرت مشاهده ای است که بطور غیر عادی یا اتفاقی از وضعیت عمومی داده های تحت آزمایش و نسبت به قاعده ای ... ادامه مطلب »

داده پرت چیست؟

یکی از مهمترین مسائل قبل از  استفاده از روشهای آماری وجود داده های پرت  در  مقادیر نمونه می باشد. منظور از داده پرت، مشاهده ای از نمونه است که اندازه آن فاصله زیادی با مشاهدات دیگر نمونه دارد. داده های پرت در صورت وجود، می توانند منطبق بر ماکسیمم یا مینیمم داده ها باشند. البته در حالت کلی ماکسیمم و ... ادامه مطلب »

آمار استنباطی و توصیفی

آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و … نیز مفروض در نظر گرفته شده اند. ۱- آمار استنباطی و آمار توصیفی در ... ادامه مطلب »

نمودار های آماری

یکی از روش های خلاصه کردن و توصیف داده ها، رسم یک نمودار آماری است. نوع نمودار مورد استفاده به نوع داده ها بستگی دارد. بدین معنی که بسته به ماهیت کیفی یا کمی داده ها، نمودارهای مختلفی به کار برده می شوند. بنابراین، نمودارهایی که برای متغیرهای کیفی مورد ... ادامه مطلب »

تجزيه‌وتحليل با استفاده از آمار توصيفى

آمار توصيفى را عمدتاً مفاهيمى از قبيل جدول توزيع فراوانى و نسبت‌هاى توزيع، نمايش هندسى و تصويرى توزيع، اندازه‌هاى گرايش به مرکز، اندازه‌هاى پراکندگى و نظاير آن تشکيل مى‌دهد. آمار توصيفى براى تبيين وضعيت پديده يا مسئله يا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار مى‌گيرد يا در واقع ويژگى‌هاى موضوع ... ادامه مطلب »

چولگی و کشیدگی

چولگی در آمار و نظریه احتمالات چولگی نشان دهنده میزان عدم تقارن توزیع احتمالی است. اگر داده‌ها نسبت به میانگین متقارن باشند، چولگی برابر صفر خواهد بود. تعریف چولگی برابر با گشتاور سوم نرمال شده است. چولگی در حقیقت معیاری از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد. برای ... ادامه مطلب »

کوواریانس چیست؟

تعریف: کوواریانس شاخصی برای تغییرات یک متغیر با متغیر دیگر است (سرمد،۱۳۸۸: ۸۰). كوواريانس مشابه واريانس است ولي در كوواريانس انحراف از ميانگين را به طور همزمان براي دو متغیر X,Y  محاسبه مي كنيم و با رابطه زیر محاسبه می‏شود: ویژگی ها: با توجه به فرمول کوواریانس می‏توان گفت که ... ادامه مطلب »