آخرین خبرها
خانه / آمارتوصیفی

آمارتوصیفی

جدول فراوانی برای متغیرهای کیفی و کمی

برای رسم جدول فراوانی متغیر های کیفی و متغیر های کمی گسسته(اگر تعداد گروه ها(نوع ها) کم باشد)، کافی است هر نوع را به عنوان یک طبقه در نظر گرفت. اما برای رسم جدول فراوانی برای متغیرهای کمی گسسته(اگر تعداد گروه ها(نوع ها) زیاد باشد) و همچنین متغیرهای کمی پیوسته ... ادامه مطلب »

انواع متغیر – متغیر کمی و متغیر کیفی

قبل از معرفی انواع متغیر به تعریف واژه ی متغیر می پردازیم. ویژگی ها یا صفات مورد مطالعه در یک بررسی آماری که از هر عضو جامعه به عضوی دیگر تغییر می کند را متغیر می نامیم. این ویژگی ها یا متغیرها بر دو نوعند: متغیر کیفی و متغیر کمی. ... ادامه مطلب »

جدول های آماری – جدول فراوانی

معمولا تعداد داده ها در یک بررسی آماری زیاد است و مطالعه ی آن ها به صورت خام دشوار می باشد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا آن ها را طبقه بندی کرده و در یک جدول تنظیم می کنیم. این نوع جداول را جدول های آماری ... ادامه مطلب »

داده پرت

اغلب دانشجویان و محققین رشته آمار و سایر رشته ها وقتی در مواجهه با تحقیقاتی که جنبه کاربردی دارند و به نوعی برای بررسی اهداف آن ها نیاز به تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها مبتنی بر روش های آمار توصیفی یا استنباطی می باشد، قرار می گیرند، به ... ادامه مطلب »

خلاصه ای از معرفی آمار توصیفی و استنباطی

خلاصه ای از معرفی آمار توصیفی و استنباطی هنجار آزمون: خلاصه ای از معرفی آمار توصیفی و استنباطی : تعریف هنجار اگر برای تفسیر نمرۀ یک دانش آموز آن نمره را با میانه یا میانگین نمرۀ بک گروه مرجع مقایسه کنیم به آن گروه مرجع گروه هنجار می گویند. گروه مرجع ... ادامه مطلب »

آمار توصیفی وارائه داده ها

تهیه کننده : عبدالامیر کربلایی منبع : سایت راسخون، http://rasekhoon.net همانطور که می دانید فصل چهارم پایان نامه های علوم انسانی و نیز بخش مهمی از مقالات و طرحهای پژوهشی مربوط به بخش آمار و تجزیه و تحلیل داده است. آمار توصیفی یک از دو بخش مهم ارزیابی و تحلیل ... ادامه مطلب »

نمودارهای نواری یا strip plot

این نمودارها از طریق نرم افزار آر (R) قابل ترسیم اند. در این نمودار ها مقادیر به صورت مربع در یک خط راست نشان داده می شوند. برای بررسی همگنی داده ها و سایر کار بردهای دیگر استفاده می شود. این نمودارها برای زمانی که تعداد داده ها کم اند ... ادامه مطلب »

اصطلاحات نمودارهای آماری

می‌توان انواع و اقسام نمودارها را به طور خلاصه در سه دسته جا داد: خطی، ستونی و دایره‌ای. انواع دیگری نیز وجود دارند ولی مبنای هر کدام از آنها نیز بیش و کم در قالب یکی از سه دسته قرار گرفته است. برای مثال نمودار تصویری(مصور) از تصاویر اشخاص و ... ادامه مطلب »

انواع روشهای آمار توصیفی و استنباطی (پارامتریک وناپارامتریک)

1. آمار استنباطي و آمار توصيفي در يک پژوهش جهت بررسي و توصيف ويژگيهاي عمومي پاسخ دهندگان از روش هاي موجود در آمار توصيفي مانند جداول توزيع فراواني، در صد فراواني، درصد فراواني تجمعي و ميانگين استفاده ميگردد. بنابراين هدف آمار توصيفي يا descriptive محاسبه پارامترهاي جامعه با استفاده از ... ادامه مطلب »

نمودار پارتو

تاریخچه  در سال 1897 ویلفرد پارتو اقتصاددان ایتالیای1848-1923 فرمولی ارائه کرد که نشان می داد توزیع درآمد ناهموار است. او درآمد فردی را روی محور افقی و جمعیت رابر روی محور عمودی نشان داد و دریافت که تعداد اندکی از مردم دارای درآمد زیاد و اکثرافراد جامعه دارای درآمد اندکی ... ادامه مطلب »