آخرین خبرها
خانه / پرسشنامه / پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری

آرنولد اچ. باس، و مارک پری
Aggression Questionnaire (AQ)
سنجش چهار جنبه از پرخاشگری
مشخص کنید هر یک از عبارات زیر تا چه حد گویای خصوصیت شما است. برای این منظور از اعداد زیر استفاده کنید و مرتبه متناسب اب خود را در سمت راست هر پرسش بنویسید.
۱= کاملا خلاف خصوصیات من است
۲= تا حدی خلاف خصوصیات من است .
۳= فقط اندکی گویای خصوصیت من است
۴= تا حدی گویای خصوصیت مت است
۵= کاملا گویای خصوصیت من است
لطفا نظر خود را با استفاده از اعداد فوق در سمت راست هر سوال بنویسد .
_____ ۱. هر چند وقت یک بار نمی توانم جلوی خود را از ضربه زدن به دیگری بگیرم.
_____ ۲. وقتی با دوستانم مخالف باشم، نظرم را صریح و بی پرده به آن ها می گویم.
_____ ۳. زود از کوره در می روم، اما زود هم بر آن غلبه می کنم.
_____ ۴. گاهی حسادت مرا از پا در می آورد.
_____ ۵. اگر به قدر کافی تحریک شوم، ممکن است دیگری را کتک بزنم.
_____ ۶. معمولا با سایر مردم مخالفت می کنم.
_____ ۷. وقتی احساس ناکامی می کنم، عصبانیت خود را نشان می دهم.
_____ ۸. گاهی احساس می کنم در زندگی با من سخت و غیر منصفانه رفتار شده است.
_____ ۹. اگر کسی مرا بزند، من او را می زنم.
_____ ۱۰. اگر مردم مرا ناراحت کنند ، ممکن است نظرم را درباره آن ها به ایشان بگویم.
_____ ۱۱. گاهی احساس می کنم مانند یک بشکه باروت آماده انفجارم.
_____ ۱۲. به نظر می رسد سایر مردم همیشه در حال استفاده از “وقت تنفس” هستند. (استراحت برای شروع مجدد)
_____ ۱۳. من کمی بیش از یک آدم معمولی دعوا می کنم.
_____ ۱۴. اگر کسی با من مخالفت کند نمی توانم از بحث کردن با او خودداری کنم.
_____ ۱۵. بعضی از دوستانم فکر می کنند من آدم عجول و کم تحملی هستم.
_____ ۱۶. تعجبم که چرا گاهی این قدر از بعضی چیزها عصبانی و برآشفته می شوم.
_____ ۱۷. اگر لازم باشد برای حفظ حقوق خودم دست به خشونت بزنم ، این کا را می کنم.
_____ ۱۸. دوستانم می گویند که من دنبال بحث و جدل می گردم.
_____ ۱۹. گاه بدون هیچ دلیل موجهی از کوره در می روم.
_____ ۲۰. می دانم که دوستانم پشت سر من حرف می زنند.
_____ ۲۱. بعضی آدم ها آن قدر به من فشار می آورند تا با آن ها دست به گریبان شوم.
_____ ۲۲. راحت نمی توانم حالات خودم را کنترل کنم.
_____ ۲۳. نسبت به غریبه هایی که “خیل خوش برخوردند” ، ظنین هستم.
_____ ۲۴. به نظر من هیچ دلیل قانع کننده ای برای کتک زدن دیگری وجود ندارد.
_____ ۲۵. گاهی احساس می کنم که آدم ها پشت سرم به من می خندند.
_____ ۲۶. کن کسانی را که می شناسم ، تهدید کرده ام.
_____ ۲۷. اگر کسی خیلی دلچسب و مهربان باشد، شک می کنم که چه می خواهد.
_____ ۲۸. اتفاق افتاده که آن قدر عصبانی شده ام که دست به شکستن اشیا زده ام.
_____ ۲۹. من آدم خونسردی هستم.
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷
http://measurement.blogfa.com/

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*