آخرین خبرها
خانه / مقالات و موضوعهای آماری / مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر
موری ای. اشتراوس
سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده
Conflict Tactics Scales. Parents (CTSP)
در اینجا فهرست رفتاری آمده است که شما و برادر یا خواهرتان احتمالا در هنگام بروز تعارض انجام داده اید . لطفا با در نظر گرفتن تمام اختلافات، بگویید در سال گذشته و در هر شرایطی تا چه حد دست به این رفتار زده اید . پاسخ خود را با توجه به مقیاس زیر برای خودتان؛ هم چنین برای برادر و خواهرتان مشخص کنید .
۰= هرگز
۱= یک بار در سال
۲= دو یا سه بار
۳= اغلب، اما کمتر از یک بار در ماه
۴= حدودا ماهی یکبار
۵= بیش از ماهی یک بار
پدرم
مادرم
A.     سعی کرد مشکل را نسبتا به آرامی مورد بحث قرار دهد.
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
B.     مشکل را به ارامی مورد بحث قرار داد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
C.     اطلاعاتی برای تقویت یا تحکیم موضع خود ارائه کرد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
D.     برای کمک به حل مشکل، شخص دیگری را وارد رابطه کرد . یا چنین تلاشی شد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
E.      بدون فریاد کردن بحث داغی راه انداخت.
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
F.      فریاد زد و تحقیر کرد.
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
G.     با اخم از صحبت اجتناب کردم .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
H.     از اتاق خارج شد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
I.       چیزی به سوی طرف مقابل پرت کرد و یا چیزی را خرد کرد.
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
J.       تهدید به زدن یا پرت کردن چیزی به سوی طرف مقابل کرد.
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
K.     چیزی به سوی طرف مقابل پرت کرد .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
L.      طرف مقابل را هل داد ، یقه اش را گرفت .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
M.    طرف مقابل را زدیا سعی کردم بزند، اما نه با استفاده از ابزار .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
N.     طرف مقابل را با شئ سختی زد یا سعی کرد بزند .
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
O.    تهدید به بهم زدن ازدواج با توسل به جدایی یا طلاق کرد.
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵
P.      ………………………………………..خودتان اضافه کنید
۰
۱
۲
۳
۴
۵
۰
۱
۲
۳
۴
۵

http://measurement.blogfa.com

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*