آخرین خبرها
خانه / سری های زمانی / برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۳۸

برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۳۸

نویسندگان: علیرضا امینی∗
حاجی محمد نشاط

چکیده
در این مطالعه، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه ثابت به تفکیک بخش های کشاورزی، نفت وگاز، صنعت و معدن، آب وبرق، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری،۱۳۸۱ بر مبنای قیمت های ثابت – ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات در دوره ۱۳۳۸سال ۱۳۷۶ تخمین زده شده است. علاوه بر این، نرخ های استهلاک سرمایه ثابت نیز بهتفکیک بخش های مذکور برآورد شده است. نرخ های استهلاک تخمین زده شده با برآورد
قبلی در مطالعه امینی، صفاری پور و نهاوندی در سال ۱۳۷۷ و سایر مطالعات نیزهماهنگی داشته و تفاوت چندانی با آن ندارد ولی مقادیر مطلق ارزش موجودی سرمایهثابت متفاوت با مطالعات قبلی است که دلیل آن اختلاف در سال پایه و تفاوت موجود درروش های محاسبه حسا بهای ملی به قیم تهای ثابت سال ۱۳۶۱ و سال ۱۳۷۶ می باشد

دانلود کامل مقاله

درباره‌

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*