آخرین خبرها
خانه / اقتصاد سنجی و تخمین مدل / پویایی ریسک سیستماتیک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

پویایی ریسک سیستماتیک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شاخص ریسک سیستماتیک را به عنوان معیاری برای سنجش میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام دارایی های مالی از نوسانات کل بازار معرفی می کند. مدل پایه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای فرض می کند، بتا به عنوان شاخصی که ریسک سیستماتیک را اندازه می گیرد، ثابت است.  از آنجاکه ریسک جریان نقدی شرکت های مالی در چرخه های تجاری و تغییرات وضعیت اقتصادی تغییر می کند، به نطر می رسد که تخمین ثابت شاخص بتا صحیح نباشد.با این وجود پس از ارائه دسته ای مدل های اقتصادسنجی سری های زمانی مالی تحت عنوان مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانس امکان دست یابی به سری زمانی شاخص ریسک بتا فراهم گردیده است. در این مدل ها فرض می شود  که با توجه به ناهمسان واریانس بودن داده های مالی در طی زمان و به روز شدن مجمموعه اطلاعات در هر لحظه از زمان امکان دست یابی به ماتریس واریانس – کوواریانس پویای بین دارایی های مالی وجود دارد.

بررسی پویایی شاخص ریسک بتا در بورس اوراق بهادار تهران موضوعی است که می تواند توجه محققان را به خود جلب نماید.  در این ناحیه مطالعات داخلی بر اساس اطلاعات اینجانب دیده نمی شود، پیشنهاد می شود که محققان و دانشجویان علاقه مند رشته های مدیریت مالی و اقتصاد در این حوزه وارد شوند.

http://appliedeconometrics.blogfa.com

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*