آخرین خبرها
خانه / سری های زمانی / تحلیل سری های زمانی – جیمز همیلتن ۱۹۹۴

تحلیل سری های زمانی – جیمز همیلتن ۱۹۹۴

مشهورترین کتاب مرجع آکادمیک اقتصاد سنجی سری های زمانی که توسط همیلتن نوشته شده است. این کتاب کامل ترین مرجع برای تئوری اقتصادسنجی سری های زمانی محسوب می گردد و از سال ۱۹۹۴ هنوز تجدید چاپ نشده است. سه فصل اول کتاب شامل مقدمه و درآمدی بر معادلات تفاضلی و ملاحظات ریاضیاتی آنها است. ادامه کتاب با معرفی و تحلیل مدل های سری زمانی AR ، MA و ویژگی سری های زمانی مانا ادامه می یابد. کتاب با معرفی مدل های خودرگرسیونی برداری و تحلیل های تئوریک آنها ادامه یافته است. بخشی از کتاب به مدلهای ناهمسان واریانس ARCH و GARCH اختصاص یافته است. همچنین در این کتاب فصلی به مدل های فیلتر کالمن اختصاص یافته است. همچنین بررسی همجمعی بخشی از کتاب را به خود اختصاص می دهد. گفتنی است که در سرتاسر کتاب از متد تخمین حداکثر راستنمایی استفاده شده است.

http://appliedeconometrics.blogfa.com

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*