آخرین خبرها
خانه / آزمون همبستگی / ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی چیست؟

یادگیری ضریب همبستگی، کارکرد و انواع آن  از اولین ملزومات به کارگیری روشهای محاسباتی در تحقیقات علی – معلولی می باشد . ضریب همبستگی مبنای محاسبات مربوط به تحلیل مسیر[۲] و در نتیجه معادلات ساختاری[۳] می باشد.

ضریب همبستگی ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد.این ضریب ابزاری است آماری که به وسیله آن می توان درجه ای را که یک متغیر به متغیر  مرتبط است را اندازه گیری کرد.

انواع روابط بین متغیرها

الف ) رابطه مستقیم[۴]

اندازه عددی  بدست آمده برای این ضریب  بین  ۱-  تا ۱+   می باشد که به کمک آن می توان درجه ای را که دو متغیر بایکدیگر در ارتباط هستند را نشان داد. در صورتی که عدد همبستگی بین  صفر تا ۱ باشد نوع رابطه را مستقیم می نامیم.

رابطه مستقیم به این معنی است که با افزایش یک متغیر انتظار می رود که اندازه متغیر دیگر نیز افزایش یابد و برعکس با کاهش اندازه یک متغیر اندازه متغیر دیگر نیز کاهش یابد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود بین مصرف میوه با شادابی پوست رابطه مستقیمی وجود دارد یعنی که اگر فردی مصرف میوه اش بیشتر باشد انتظار می رود که پوست شادابتری داشته باشد و یا اینکه افراد هر چقدر پوست شادابتری داشته باشند انتظار می رود که مصرف میوه آنها نیز بالاتر باشد و برعکس.

ب ) رابطه معکوس[۵]

در صورتی که عدد ضریب همبستگی بین صفر تا ۱ – باشد رابطه را از نوع معکوس می نامیم. رابطه معکوس  به این معنی است که با افزایش یک متغیر انتظار می رد که اندازه متغیر دیگر نیز کاهش یابد و برعکس با کاهش اندازه یک متغیر اندازه متغیر دیگر نیز افزایش یابد. به عنوان مثال وقتی گفته می شود بین مصرف سیگار با طول عمر رابطه معکوس وجود دارد یعنی که اگر فردی مصرف سیگارش بیشتر باشد انتظار می رود که طول عمر کمتری داشته باشد و یا اینکه افراد هر چقدر طول عمر بیشتری داشته باشند انتظار می رود که کمتر سیگار مصرف کرده باشند و برعکس.

علاوه بر این درصورتی که مقدار عددی همبستگی برابر ۱+ باشد همبستگی را مستقیم کامل[۶] و اگر برابر ۱ – باشد آن را معکوس کامل[۷] و در صورتی که برابر صفر باشد می گوییم بین دو متغیر هیچگونه رابطه ای وجود ندارد.

 


[۱] Correlation coefficient

[۲] Path Analysis

[۳] Strucrural Equation

[۴] Agreement

[۵] Disagreement

[۶] Full agreement

[۷] Full disagreement

منبع  :  تحلیل عاملی ، مدلسازی معادلات ساختاری و چند سطحی – دکتر یاسر سبحانی فرد – دکتر مریم اخوان خرازیان (دانشگاه امام صادق )

“پروژه های آماری خود را به ما بسپارید”
اجرای انواع مختلف آزمون های آماری با نرم افزار های مختلف آماری و مشاوره در مورد انواع روش های نمونه گیری، توسط متخصصان گروه آماردانان ایران زمین در سریعترین زمان و با کمترین هزینه

 

درخواست انجام آزمون

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*