آخرین خبرها
خانه / پرسشنامه / پرسشنامه سبک رهبري سالزمن (SALZMAN)

پرسشنامه سبک رهبري سالزمن (SALZMAN)

پرسشنامه سبک رهبري سالزمن (SALZMAN)

عبارات زير، جنبه هاي مختلف رفتار رهبر را نشان مي دهد. در زير گزينه اي را که بيانگررفتار شما به عنوان يک رهبر است، انتخاب نماييد.
۱= هرگز … ۲= به ندرت …۳= گاهي اوقات … ۴= غالبا … ۵= هميشه
۱٫ من به عنوان سخنگوي گروه عمل مي کنم..
۲٫ من کارکنان را به اضافه کاري تشويق مي کنم.
۳٫ من به افراد تحت نظارت خود آزادي عمل در انجام دادن کار مي دهم.
۴٫ من افراد را تشويق مي کنم تا از رويه هاي ثابت و واحدي استفاده کنند.
۵٫ من به افراد تحت نظارتم، اجازه مي دهم که در حل مساله ، از قضاوت فردي خود استفاده کنند.
۶٫ من به افراد تحت نظارتم تاکيد مي کنم که از گروه هاي رقيب پيشي بگيرند.
۷٫ من به عنوان نماينده گروه صحبت مي کنم.
۸٫ من کارکنان را به تلاش بيشتر ترغيب مي کنم.
۹٫ من تلاش مي کنم افکار و انديشه هاي خود را در گروه مطرح نمايم.
۱۰٫ من به افراد تحت نظارتم آزادي مي دهم تا کارشان را به گونه اي که فکر مي کنند، بهتر است؛ انجام دهند.
۱۱٫ من براي ارتقا يافتن در سازمان، به سختي کار مي کنم.
۱۲٫ من ابهامات و به تعويق افتادن کارها و نامشخص بودن وضعيت را تحمل مي کنم.
۱۳٫ اگر در محل کار ما ميهماني نيز حضور داشته باشد، با اين حال من براي اعضاي گروه گروه صحبت مي کنم و نظراتم را ابراز مي دارم.
۱۴٫ من کارها را يک گام سريعتر انجام مي دهم.
۱۵٫ من افراد را در چرخش شغلي آزاد مي گذارم و اجازه مي دهم آنها در مشاغل مختلف گردش کنند.
۱۶٫ وقتي در گروه تنش ايجاد مي شود، آن را فرو مي نشانم.
۱۷٫ وقتي اطلاعات به صورت تفصيلي و جزيي است، من در جزئيات گرفتار مي شوم و سر در گم مي شوم.
۱۸٫ در جلسات و ملاقات هايي که در خارج از سازمان دارم، گروه را معرفي مي کنم.
۱۹٫ من از دادن آزادي عمل به اعضا اکراه دارم.
۲۰٫ من خودم تصميم مي گيرم که چه چيزي بايد انجام شود و چگونه بايد انجام گيرد.
۲۱٫ من براي افزايش توليد و خدمت ، افراد را تحت فشار قرار مي دهم.
۲۲٫ من به افراد تفويض اختيار مي نمايم.
۲۳٫ کارها معمولا همان طور که پيش بيني کرده ان، انجام مي گيرند.
۲۴٫ به افرادگروه اجازه مي دهم که از ابتکار فردي در کار، استفاده کنند.
۲۵٫ انجام دادن وظايف خاصي را به اعضاي گروه محول مي کنم.
۲۶٫ من براي ايجاد تغييرات تمايل دارم.
۲۷٫ از اعضاي گروه مي خواهم که سخت تر کار کنند.
۲۸٫ من اعتماد و اطمينان دارم که افراد تحت نظارتم به درستي قضاوت مي کنند.
۲۹٫ من برنامه کاري را که مي بايستي انجام شود، برنامه ريزي مي کنم.
۳۰٫ من از تشريح کردن اقداماتم امتناع مي ورزم.
۳۱٫ افراد را توجيه مي کنم که افکار و انديشه هايم به صلاح آنهاست.
۳۲٫ به افراد گروه براي تعيين سرعت و مراحل کار مربوط به خودشان، آزادي عمل مي دهم.
۳۳٫ اصرار دارم که افراد گروه رکوردهاي قبلي خود را بشکنند.
۳۴٫ من بدون مشورت با گروه عمل مي کنم.
۳۵٫ از اعضاي گروه مي خواهم که استانداردهاي قانوني و مقررات را رعايت کنند.

http://payanname.com

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*