آخرین خبرها
خانه / سری های زمانی / سري هاي زماني( Time Series)

سري هاي زماني( Time Series)

سري هاي زماني— Time Series

مطالب اين بخش از كتابهاي سري زماني استاد گرانقدر دكتر حسينعلي نيرومند اقتباس شده است.

مقدمه:

يك سري زماني مجموعه مشاهداتي است كه بر حسب زمان مرتب شده باشند. داده هايي كه از مشاهدات يك پديده در طول زمان بدست مي آيند بسيار متداول هستند. در كسب و كار و اقتصاد، قيمت سهام در بازار بورس، شاخصهاي قيمت ماهانه، ارقام فروش سالانه و غيره را مشاهده مي كنيم. در هواشناسي بيشترين و كمترين درجه حرارت روزانه، باران سالانه و شاخصهاي خشكسالي و سرعتهاي باد در ساعات مختلف را مشاهده مي كنيم. در كشاورزي ارقام سالانه مربوط به محصول و توليد دام، فرسايش خاك و فروش صادرات را ثبت مي كنيم.  در علوم بيولوژيكي فعاليت الكتريكي قلب را در فواصل يك هزارم ثانيه مشاهده مي كنيم. فهرست زمينه هايي كه در آن سري زماني مشاهده شده و تجزيه و تحليل مي شود بي پايان است. مي توان گفت كه بيشتر شاخه هاي علوم منجر به مطالعه داده هايي كه به شكل سريهاي زماني رخ مي دهند، مي شود.

هدف تجزيه و تحليل سريهاي زماني معمولا دو مورد است: درك يا به مدل درآوردن مكانيسم تصادفي كه منجر به مشاهده سري مي شود،  و    پيش بيني مقادير آينده سري بر مبناي گذشته آن.

استراتژي الگوسازي:

پيدا كردن الگوهاي مناسب براي سريهاي زماني كاريست مهم. يك استراتژي چند مرحله اي براي ساختن يك الگو بوسيله آقايان باكس و جينكينس در سال ۱۹۷۶ وضع شده است. در اين روش سه مرحله عمده وجود دارد كه از هر يك از آنها ممكن است چندين بار استفاده كنيم:

             ۱- تشخيص (يا شناسايي) الگو

             ۲- برازش الگو

             ۳-تشخيص درستي الگو يا نيكويي برازش

در تشخيص يا شناسايي الگو، دسته اي از الگوهاي سريهاي زماني را كه براي سري زماني مشاهده شده مناسب است انتخاب مي كنيم. در اين مرحله نمودار زماني سري را مورد توجه قرار داده و آماره هاي متفاوت زيادي را از داده ها محاسبه مي كنيم و همچنين از اطلاعاتمان در زمينه موضوعي كه داده ها بدست آمده اند، مانند اقتصاد، فيزيك، شيمي يا بيولوژي  كه داده ها از آنجا ناشي شده اند استفاده مي كنيم. تاكيد مي كنيم الگويي كه در اين مرحله انتخاب مي شود آزمايشي است و به تجديد نظري كه بعدا در تجزيه و تحليل مي شود بستگي دارد.

در انتخاب الگو اصل امساك را در نظر مي گيريم، يعني الگوئي كه به كار برده مي شود بايد به كمترين تعداد ممكن پارامترها كه بطور قابل قبولي داده ها را مشخص مي كند نياز داشته باشد. از آلبرت انيشتاين نقل شده است كه »هر چيز بايستي تا جائي كه ممكن است ساده شود ولي نه ساده تر«.

بطور قطع الگو شامل يك يا چندين پارامتر است كه بايد مقاديرشان از سري مشاهده شده برآورد شود. برازش الگو پيدا كردن بهترين برآوردهاي ممكن پارامترهاي نامعلوم الگوي داده شده را شامل مي شود. محكهايي مانند كمترين مربعات و درستنمايي ماكزيمم را براي برآورد در نظر مي گيريم.

بررسي درستي الگو به تجزيه و تحليل كيفيت الگوئي كه ما تشخيص و برآورد كرده ايم مربوط مي شود. برازش الگو به داده ها تا چه اندازه مناسب است؟ آيا فرضهاي مربوط به الگو بطور معقولي صادق مي باشند؟ اگر عدم كفايتي پيدا نشود در اين صورت، فرض مي كنيم الگو كامل است و با استفاده از آن مي توان مقادير آينده سري را پيش بيني كرد. در غير اينصورت بر مبناي عدم كفايتي كه در الگو پيدا شده، الگوي ديگري را انتخاب مي كنيم. يعني بر مي گرديم به مرحله تشخيص الگو. بدين ترتيب سه مرحله را آنقدر دور مي زنيم تا يك الگوي قابل قبول پيدا كنيم.

نرم افزار ميني تب (minitab):

چون محاسبات لازم براي هر مرحله در ساختن الگو مشكل است و براي رسيدن به نتيجه گاهي لازم است بارها مراحل فوق را انجام دهيم، از نرم افزارهاي آماري خصوصا ميني تب (minitab) كه از نظر تحليل سريهاي زماني توانايي هاي بيشتري نسبت به ساير نرم افزارها برخوردار است استفاده مي شود.

منبع: http://www.spss-iran.com

“پروژه های آماری خود را به ما بسپارید”
اجرای پروژه های سری زمانی و تحلیل پایان نامه، توسط متخصصان گروه آماردانان ایران زمین در سریعترین زمان و با کمترین هزینه

درباره‌ kashani

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*