آخرین خبرها

نوشته های اخیر

جدول فراوانی برای متغیرهای کیفی و کمی

برای رسم جدول فراوانی متغیر های کیفی و متغیر های کمی گسسته(اگر تعداد گروه ها(نوع ها) کم باشد)، کافی است هر نوع را به عنوان یک طبقه در نظر گرفت. اما برای رسم جدول فراوانی برای متغیرهای کمی گسسته(اگر تعداد گروه ها(نوع ها) زیاد باشد) و همچنین متغیرهای کمی پیوسته ... ادامه مطلب »

انواع متغیر – متغیر کمی و متغیر کیفی

قبل از معرفی انواع متغیر به تعریف واژه ی متغیر می پردازیم. ویژگی ها یا صفات مورد مطالعه در یک بررسی آماری که از هر عضو جامعه به عضوی دیگر تغییر می کند را متغیر می نامیم. این ویژگی ها یا متغیرها بر دو نوعند: متغیر کیفی و متغیر کمی. ... ادامه مطلب »

تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی

تحلیل آماری پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی گروه آماردانان ایران زمین با سابقه بیش از 5 سال و کادری مجرب، آمادگی دارد تا شما را در انجام پروژه های تحقیقاتی و تحلیل آماری پایان نامه یاری دهد. بخشی از خدمات گروه آماردانان ایران زمین عبارتند از: اتحلیل آماری پایان ... ادامه مطلب »